***BULK*** Driftmeddelande DL0000000007860,Typ: Avbrott, Påverkade kunder: 153

DriftlogId:DL0000000007860 Typ:Avbrott Påverkade kunder:153 Påverkade nät:VALLA FIBER EKONOMISK FÖRENING
Starttid:2018-04-22 08:21:00 Beräknad klartid:2018-04-22 15:00:00 Klartid:-
Meddelanden från Zitius: 2018-04-22 14:03 / Info till kund / Zitius NOC Klartiden uppskjuten till 15.
2018-04-22 12:13 / Info till kund / Zitius NOC Driftärendet är fortfarande aktivt. Vi återkommer så snart ny information finns tillgänglig.
2018-04-22 10:14 / Info till kund / Zitius NOC Det är ett pågående strömavbrott i området. Estimerade klartid är 14:00.
2018-04-22 10:02 / Info till kund / Zitius NOC Vi har tappat kontakten med våran utrustning i Hjälteby. Felsökning pågår.

Du kan följa denna driftstörning i Zitius One <one.zitius.com/servicelogs/ongoing/DL0000000007860>.

Kommentera