Driftmeddelande DL0000000007860,Typ: Avbrott, Påverkade kunder: 0

DriftlogId:DL0000000007860 Typ:Avbrott Påverkade kunder:0 Påverkade nät:
Starttid:2018-04-22 08:21:00 Beräknad klartid:2018-04-22 18:00:00 Klartid:2018-04-22 17:36:00
Meddelanden från Zitius: 2018-04-22 17:36 / Info till kund / Zitius NOC Tekniker har varit ute och felsökt och vi har åter kontakt med utrustningen.
2018-04-22 17:23 / Info till kund / Zitius NOC Driftärendet är fortfarande pågående. Vi återkommer så snart ny information finns tillgänglig.
2018-04-22 15:23 / Info till kund / Zitius NOC Strömavbrottet är klarskrivet men vi har fortfarande problem med våran utrustning. Tekniker är beställd för felsökning.
2018-04-22 14:03 / Info till kund / Zitius NOC Klartiden uppskjuten till 15.
2018-04-22 12:13 / Info till kund / Zitius NOC Driftärendet är fortfarande aktivt. Vi återkommer så snart ny information finns tillgänglig.
2018-04-22 10:14 / Info till kund / Zitius NOC Det är ett pågående strömavbrott i området. Estimerade klartid är 14:00.
2018-04-22 10:02 / Info till kund / Zitius NOC Vi har tappat kontakten med våran utrustning i Hjälteby. Felsökning pågår.

Du kan följa denna driftstörning i Zitius One <one.zitius.com/servicelogs/ongoing/DL0000000007860>.

Kommentera