***BULK*** Driftmeddelande DL0000000007840,Typ: PDU, Påverkade kunder: 151

DriftlogId: DL0000000007840
Typ: PDU
Påverkade kunder: 151
Påverkade nät: VALLA FIBER EKONOMISK FÖRENING

Starttid: 2018-05-08 00:01:00
Beräknad klartid: 2018-05-15 06:00:00
Klartid:

Meddelanden från Zitius:
2018-05-08 09:14  / Info till kund  /  Zitius NOC
Vi har under natten kunnat göra delar av det planerade arbetet. Vi kommer därför att nyttja reservdagen 2018-05-15 00:01 – 06:00 för att göra klart resterande.

2018-04-30 08:25  / Info till kund  /  Zitius NOC
Arbetet behöver tyvärr skjutas upp. Vi kommer därför att nyttja reservdagen 2018-05-08 00:01 – 06:00 som primär tid för arbetet.
Ny reservdag: 2018-05-15 00:01 – 06:00.

2018-04-18 14:38  / Info till kund  /  Zitius NOC
Vi kommer att göra ett planerat arbete på central utrustning i vårt nät. Kortare avbrott kan förekomma under tiden för arbetet.
Starttid: 2018-05-03 00:01 Planerad sluttid: 2018-05-03 06:00
Reservdag: 2018-05-08 00:01 – 06:00

Du kan följa denna driftstörning i Zitius One.