***BULK*** Driftmeddelande DL0000000008048,Typ: Kvalitetsproblem, Påverkade kunder: 326

DriftlogId: DL0000000008048
Typ: Kvalitetsproblem
Påverkade kunder: 326
Påverkade nät: VALLA FIBER EKONOMISK FÖRENING

Starttid: 2018-06-12 14:09:00
Beräknad klartid: 2018-06-15 23:00:00
Klartid:

Meddelanden från Zitius:
2018-06-15 09:13  / Info till kund  /  Zitius NOC
Under gårdagskvällen upplevde många problem för både tv och bredband vars operatörer tar in sin trafik från Göteborg.
Detta berodde på fortsatta problem med trafikbalanseringen och orsakade störningar trots den utökade kapaciteten tidigare i veckan.
Vi jobbar nu för fullt med att se till att trafiken är stabil inför helgen.

2018-06-13 12:25  / Info till kund  /  Zitius NOC
Skickar om detta då jag inte tror det gick ut till alla parter första gången:
Vi ser att dem rapporter om hastighets fel från vissa operatörer i area13 och area14 relaterar till denna felsökning.

2018-06-13 10:47  / Info till kund  /  Zitius NOC
Vi ser att dem rapporter om hastighets fel från vissa operatörer i area13 och area14 relaterar till denna felsökning.

2018-06-13 09:28  / Info till kund  /  Zitius NOC
Vi har kunna se en förbättring hos vissa operatörer sen ändringarna under gårdagen. Felsökning fortsätter på övriga operatörer där fel kvarstår.

2018-06-12 16:10  / Info till kund  /  Zitius NOC
Vi har gjort vissa förändringar och inväntar mätningar från hur det ser ut under kvällen.

2018-06-12 14:20  / Info till kund  /  Zitius NOC
Vi har fått in ett flertal rapporter om hastighetsproblem kvällstid i Göteborg och omnejd. Felsökning pågår.

Du kan följa denna driftstörning i Zitius One.