***BULK*** Driftmeddelande DL0000000008880,Typ: PDU, Påverkade kunder: 576

DriftlogId:DL0000000008880 Typ:PDU Påverkade kunder:576 Påverkade nät:VALLA FIBER EKONOMISK FÖRENING
Starttid:2019-02-06 00:00:00 Beräknad klartid:2019-02-06 04:00:00 Klartid:-
Meddelanden från Zitius: 2019-01-23 14:59  / Info till kund  /  Zitius NOC Vi kommer att göra ett planerat arbete på central utrustning i Göteborg den 6/2 klockan 00:00 – 04:00. Detta för att framtidssäkra kapaciteten i området. Kunder kan under tiden för arbetet uppleva kortare avbrott på samtliga av sina tjänster. Reservdag: 2019-02-07 00:00 – 04:00.

Du kan följa denna driftstörning iZitius One [https://one.zitius.com/servicelogs/all/DL0000000008880].