Driftmeddelande DL0000000009360,Typ: Avbrott, Påverkade kunder: 3

DriftlogId:DL0000000009360 Typ:Avbrott Påverkade kunder:3 Påverkade nät:VALLA FIBER EKONOMISK FÖRENING
Starttid:2019-04-26 13:54:00 Beräknad klartid:2019-04-26 20:00:00 Klartid:-
Meddelanden från Zitius: 2019-04-26 19:11  / Info till kund  /  Zitius NOC Ny beräknad klartid är nu 2019-04-26 20:00.
2019-04-26 18:48  / Info till kund  /  Zitius NOC Driftärendet är fortfarande pågående. Vi återkommer så snart ny information finns tillgänglig.

Du kan följa denna driftstörning iZitius One [https://one.zitius.com/servicelogs/all/DL0000000009360].