Driftmeddelande DL0000000009607,Typ: Avbrott, Påverkade kunder: 0

DriftlogId:DL0000000009607 Typ:Avbrott Påverkade kunder:0 Påverkade nät:
Starttid:2019-06-04 06:26:00 Beräknad klartid:2019-06-04 12:00:00 Klartid:2019-06-04 07:50:00
Meddelanden från Zitius: 2019-06-04 08:00  / Info till kund  /  Zitius NOC Vi har nu åter kontakt med utrustningen efter åtgärd av underleverantör.
2019-06-04 07:32  / Info till kund  /  Zitius NOC Vi har tappat kontakt med utrustning i Valla Fiber, felsökning pågår.

Du kan följa denna driftstörning iZitius One [https://one.zitius.com/servicelogs/view/ongoing-servicelogs/?activeWorkItemId=DL0000000009607_ServiceLog].