Driftmeddelande DL0000000010327,Typ: PDU, Påverkade kunder: 584

DriftlogId:DL0000000010327 Typ:PDU Påverkade kunder:584 Påverkade nät:VALLA FIBER EKONOMISK FÖRENING
Starttid:2019-10-23 00:00:00 Beräknad klartid:2019-10-23 06:00:00 Klartid:-
Meddelanden från Zitius: 2019-09-27 10:03  / Info till kund  /  Zitius NOC Uppgradering av mjukvara. Driftstörningen kommer ske mellan 02:00 – 03:00.

Du kan följa denna driftstörning iZitius One [https://one.zitius.com/servicelogs/view/ongoing-servicelogs/?activeWorkItemId=DL0000000010327_ServiceLog].