Driftstörning uppdaterad DL0000000012345, Typ: Nytt meddelande, Påverkade kunder: 577

Händelse: Nytt meddelande DriftlogId: DL0000000012345 Typ: PDU Påverkade kunder: 577 Starttid: 2020-06-16 00:01:00 Beräknad klartid: 2020-06-16 02:00:00 Klartid:
Påverkade nät:
* VALLA FIBER EKONOMISK FÖRENING
Meddelanden från Zitius: 2020-06-03 13:52:54  /  Info till kund  /  Zitius NOC Vi kommer att genomföra en planerad trafikomläggning på central utrustning i Göteborg för att framtidssäkra kapaciteten i området. Avbrottstiden beräknas till 5 minuter.

Öppna i Zitius One för mer information. [https://one.zitius.com/ticketing/servicelogs/DL0000000012345]