Bli medlem

OBS! 
Styrelsen har beslutat att inte utkräva extra avgift av de som önskar teckna fastighetsanslutningsavtal fram till 2016-09-01.
Detta förutsatt att Fastighetens avlämningspunkt inte ligger mer än 50m från närmsta lämpliga kopplingspunkt till Valla Fibers ledningsnät, då beslutar styrelsen från fall till fall.

De som tecknar anslutningsavtal efter 2016-09-01 kommer att krävas på en extra avgift. 

Endast personer och företag som äger fastighet(er) inom föreningens verksamhetsområde kan bli medlemmar.

Du som hyr lägenhet, hyr annan lokal eller har bostadsrätt kan få fiber genom att fastighetsägaren blir medlem. Tala med din hyresvärd/bostadsrättsförening.

Se denna karta för att kontrollera ifall er fastighet ligger inom vårt område.

Vill du bli medlem ?

Anmäl dig isåfall via detta formulär  så kontaktar vi dig.