Frågor & Svar

– Hur lång tid tar det att få fiber?

Liknande fiberprojekt har tagit mellan 1-3 år från start till installerad fiber.

Här nedan kan ni se den plan som föreningen arbetar efter.

Grävning: Oktober 2016 – Vintern 2017
Inkoppling: Påbörjas för delar av nätet under sommaren 2017
Slutbesiktning: Februari 2018

– Är detta något för mig ?

Framtiden medför ett ständigt ökande behov av kapacitet.

Tjänster som idag inte är kapacitetskrävande kommer att bli det inom en snar framtid.

På bilden visas den historiska utvecklingen av bredbandsnätet i ett normalsvenskt hushåll från år 1995 fram till i dag samt en prognos fram till år 2025.

historisk internethastighet

 

Här nedan ser du några exempel på personer som använder fiber från hemmet (FFH).

FFH

– Varför är detta intressant för mig som fritidsboende ?

Helårsboende som idag nyttjar Internet, TV och telefon kan med fiberanslutningen räkna hem investeringen relativt snabbt. För fritidsboende med begränsade funktioner idag gäller inte samma ekonomiska kalkyl. Dock säkrar man på samma sätt upp fastigheten för framtida behov.

Att få hjälp med detta arbete genom gemensamma krafter i föreningen samt till ett mycket rabatterat pris är dock väl så bra.
Fritidshus får alltså samma statsbidrag som helårsboende.
Vi vet inte med säkerhet hur de framtida behoven ser ut men vi vet med säkerhet att de kommer då väldigt många förändringar inom elektronik och tjänstesektorn sker snabbt.

Fiberinstallationen ger möjlighet att välja den paketlösning som föreningen gemensamt förhandlar fram med vald tjänsteleverantör men varje enskild medlem kan också själv välja fritt bland ett antal andra tjänsteleverantörer men då till deras ordinarie priser. Mer information kommer om detta framöver då vi närmar oss upphandling av tjänsteleverantör.

En grundkostnad (underhållskostnad) på ca 80-100kr / månad tillkommer alltid till föreningen som ansvarar för driften av fibernätet.

Månadskostnaden för tjänsterna varierar beroende på vilken tjänsteleverantör man väljer, hur många tv-kanaler man vill ha, vilket telefonabonnemang som passar en bäst samt hur hög hastighet man önskar på internetanslutningen.
Är man till exempel nöjd med de vanliga marksända TV-kanalerna via takantennen behöver man ju då självklart inte köpa till TV funktionen via fibern.

Den troliga värdeökningen på fastigheten gäller naturligtvis även för fritidshus på samma sätt som att fritidshus med fiberanslutning är mer attraktiva vid en eventuell försäljning.

Man får även möjligheten att erbjuda bra uppkoppling till släkt och vänner som är på besök eller till yngre förmågor i familjen som tidigare inte ville följa med till fritidshuset pga. ”dåligt internet”.

Flera tjänsteleverantörer har även börjat erbjuda specifika avtal för fritidsboende.
Man kan tex. köpa sina tjänster per dygn, vecka, månad etc. beroende på hur länge man behöver tjänsten.

 

Exempel:
Priser finns från ca 150-300 kr / mån för internetanslutning (1 -100 Mbit/s)
IP telefoni kan läggas till (30 kr fast kostnad och samtal som vanlig telefon)
TV kan läggas till (baspaket 100 kr med oändlig utbyggnad…)

– Kan jag påverka utbyggnaden av fiber?

Alla insatser behövs! Desto fler vi är desto snabbare går det !

Alla medlemmar kommer behöva hjälpa till med att röja för maskiner, iordningställa efter grävning, koka kaffe mm. för att ro detta i hamn.

Varje fastighetsägare gräver på egen tomt (ca. 40 cm djupt) samt bestämmer vart i huset som fibern skall anslutas.

Eventuellt kommer befintliga rör användas för att undvika ytterligare grävning, detta kommer att undersökas i projekteringsfasen.

Vill du hjälpa till hör av dig till styrelsen eller till info@vallafiber.se

– Kan jag gå med senare om jag inte går med nu?

Ja, vi kommer att bygga nätet så att det blir möjligt att ansluta sig senare men vi kan inte ge några garantier för vad det kommer att kosta.

Det som är säkert är att det kommer bli minst 40 % dyrare eftersom anslutningar som sker i efterhand inte är berättigade till EU-bidrag.
Det har dock visat sig i andra fiberprojekt att det har blivit dubbelt så dyrt att ansluta sig senare jämfört med att gå med från början.

– Jag har 3G/4G så då klarar jag mig väl utan fiber?

De trådlösa lösningarna klarar tyvärr inte av de ökande kraven på dator- och TV-trafik.
Ju högre hastighet, desto högre frekvens krävs för bärvågen. Hög frekvens innebär dock kort räckvidd.
För 4G skulle masterna behöva stå med 1km mellanrum så ett sådant alternativ skulle bli orimligt dyrt och ändå inte vara lika bra.

Mobila internetlösningar är dessutom vanligtvis belagda med trafikgränser på tex. 20GB ,40GB eller 60GB/månad. Dessa gränser finns inte via fiber utan man kan utnyttja sin anslutning hur mycket man vill utan att det blir en dyrare månadskostnad.

– Får jag som markägare någon ersättning när det dras fiber på min mark?

Fiberföreningen kommer inte att betala ut någon ersättning utan hoppas och tror att alla i vårt område kan och vill ställa upp solidariskt med insikten att detta görs för att förbättra landsbygdens möjligheter.

– Vad kommer det att kosta?

Arbetet med att få fram fiberkabeln till huset samt kopplingsutrustning innebär en kostnad.

Denna kostnad finansierar föreningen via medlemmarnas insatser och det EU-bidraget vi skall söka hos Länsstyrelsen (40% av investeringen).

Så kostnaden för dig beror på vad den totala kostnaden blir (innehållande projekteringskostnader, material, grävning mm. ) och hur många hushåll som ansluter sig.

Alla som tecknar sig delar jämlikt på totalkostnaden.
En preliminär kostnadsuppskattning kommer att ske efter för-projekteringen och ett max-pris kommer beslutas vid en stämma där samtliga medlemmar får närvara.

Tack vare att vi bygger nätet själva kommer vi att få det till lägsta möjliga kostnad.

Vi räknar med en engångskostnad på 19 500 kronor per hushåll, men kommer givetvis att jobba för att få ner kostnaderna så mycket som möjligt.

Desto fler som anmäler sig desto billigare blir det !

– Jag är en kostnadsmedveten tjôrbu. Kan jag spara pengar genom att gå med ?

Svaret är: JA!

Här nedan är en snabb kalkyl över hur man kan ”räkna hem” fiberinvesteringen på bara några få år.

Fiber

Standardpaketet som vanligtvis ingår när man skaffar fiber (benämns Triple Play) består av följande:
– Internetanslutning 100/10 MBit/s
– 20st TV-kanaler
– Gratis telefoni

Ungefärlig kostnad inkl. service avgift till föreningen för det paketet är ca: 350-400kr/månad.

 

Telia Internet/TV/Telefoni via telefonjacket

Om jag som Hjälteby-bo idag skulle vilja ha ADSL via telefonjacket inkl. 20 TV-kanaler och bredbandstelefoni från Telia så skulle kostnadskalkylen se ut såhär:
Grundpaket med Internetanslutning 30/10MBit + 7st TV-kanaler + Prisavtal Mini: 488kr/mån
+ TV-paket ”Lagom” 22st kanaler: 149kr/mån
+ Bredbandstelefoni med prisavtal ”Maxi”  (fria samtal): 149kr/mån

Summa: 488 + 149 + 149 = 786kr/mån

(OBS! Via ADSL är det ”beräknade” hastigheter då de inte går att garanteras).

 

En snabb jämförelse ger: 786kr – 350kr = 436kr/mån = 5232kr/år

Om vi uppskattar anslutningskostnaden för fiber till 20.000kr:
20000/5232=3,8

Så har du räknat hem fiberinvesteringen på ca: 3½-4år !

 

Om man istället har Telia som leverantör av bredband/telefoni och TV via parabol (Viasat,C-more etc.) så är månadskostnaden troligtvis ändå högre idagsläget och fiberinvesteringen blir då ett ändå bättre alternativ ! 

När fiberanslutningen är gjord så ökar värdet troligtvis på din fastighet och du har dessutom framtidssäkrat den för framtida kommunikationskrav!

 OBS !! 

För att ”bevisa” att ovanstående räkneexempel inte är taget ur luften så ser ni här nedan en kvartalsfaktura för en familj som har ett Telia-paket beståendes av:
– Internet: 8Mbit/s
– TV: Kanalpaket Stor
– Telefoni: Prisavtal Max (ingen samtalskostnad) + nummerpresentation

Telefonikostnaden är inte med på denna faktura (separat faktura med kvartalskostnad på 676kr).

Totalkostnad per kvartal

Kvartalsfaktura nedan 2001kr + telefonifaktura 676kr = 2677kr i kvartalet = 892kr/månad !! 

Denna familj hade räknat hem fiberinstallatonen på 2½ år……   

telia-faktura

– Jag har två bostadshus. Hur får jag fiberanslutning till båda?

Med fastighet menas här ett markområde med egen fastighetsbeteckning i Lantmäteriets register.
Om du äger två fastigheter med var sin fastighetsbeteckning, och ett bostadshus på varje kan du naturligtvis få fiberanslutning till båda fastigheterna.

Den som står som ägare kan bli medlem i Valla Fiber, är det en och samma person blir det bara en medlemsavgift (f.n. 100 kr/år) men det krävs fullt insatsbelopp för varje fastighet som du vill ansluta.

Om du sedan inte vill abonnera på tjänster för båda fiberanslutningarna omedelbart kan du välja att bara betala underhållskostnad för den ena fibern, vilket är en mindre del.

Om du har två bostäder på samma fastighet går det också bra att få fiberanslutning till båda. Det blir halva insatsen för anslutning nummer två, 9 750kr.

– Kan företag få fiberanslutning?

Företag (juridiska personer) som äger en fastighet i området kan också bli medlemmar i Valla Fiber, på samma sätt som fysiska personer, och få en fiberanslutning.

Sedan kan man välja andra typer av tjänster för företag: mer tonvikt på telefonifunktioner, mer support tillgängligt för nätverk etc.

För den som har litet företag i hemmet eller hemmakontor är det förstås också möjligt att utnyttja  hushållets fiberanslutning och internettjänster, om det räcker för företagets behov.

– Jag vill vara med! Hur ansluter jag min fastighet?

Det första du behöver göra är att bli medlem i föreningen.

Det gör du genom att fylla i dina uppgifter på fliken ”Bli medlem” och följa informationen på den sidan gällande inbetalning av den första insatsen och årets medlemsavgift.

Medlemskapet visar att du är intresserad av att ansluta din fastighet till fibernätet men det är inte en bindande anmälan som förbinder dig att betala medlemsinsatsen.

En bindande beställning kommer istället att göras separat efter beslut på stämman om projektets genomförande baserat på totalkostnad, anslutningsgrad och om vi får ansökt bidrag.

– När och hur betalar jag?

För att bli medlem i Valla Fiberförening så krävs en inbetalning av den första insatsen (200kr) och årets medlemsavgift (100kr).
Följ instruktionerna på fliken Bli medlem hur man går tillväga för att betala in dessa 300kr.

Om det kommer visa sig efter projekteringen att det inte blir något genomförande pga. för liten anslutningsgrad, för höga grävkostnader etc. så kommer dessa pengar inte att återbetalas. Så 300kr är er ”risk” i detta projekt.

Efter ett beslut om genomförande så kommer medlemsinsatsen att betalas in i delar:
Cirka 8 000 kr i september 2015
Cirka 8 000 kr i april 2016
Cirka 3 500 kr vid slutet av installationen

När fibernätet är installerat blir det en nätavgift för drift och underhåll (ca: 80-100kr/mån per hushåll) utöver kostnaden för tjänsterna.

– Hur kan jag hjälpa till ytterligare?

Ju fler som kan vara med desto bättre, och roligare.

Det behövs folk till allt från att sprida information till praktiska arbeten när vi har börjat gräva.

Känner du tex. något företag som skulle vara bra att kontakta gällande grävningsuppdraget så är det bara att höra av sig.

Kontakta gärna någon i styrelsen på email styrelsen@vallafiber.se för mer info gällande hur du kan hjälpa till.