Varför fiber ?

Fiber är en framtidssäker och driftsäker infrastruktur med obegränsad kapacitet

Beslutet att släcka kopparnätet är redan fattat och Teliasonera har genom sitt dotterbolag Skanova, påbörjat den processen.

När kopparnätet försvinner från ett område så måste de boende hitta andra möjligheter för att säkra sin kommunikation.

I storstäderna byggs fibernät ut för fullt, men på landsbygden blir sådana investeringar inte lönsamma för företag. I dessa områden tvingas man därför att förlita sig på mobila lösningar för telefon och Internet. Även om dessa tekniker blir bättre och bättre med tiden, så kommer de aldrig att kunna ersätta en fast lina helt. Orsaken är bland annat att den trådlösa kommunikationens kvalitet är väldigt beroende av avståndet från sändare till mottagare. 4G-nätet kräver att masterna står med max 1800 meters avstånd för att ge full effekt och avstånden krymper i takt med att signalfrekvensen ökar.

Om landsbygden ska ha en möjlighet att följa med i den tekniska utvecklingen, krävs därför att vi genom gemensamma projekt bygger våra egna fibernät.

 

Kopparnätet är en återvändsgränd. Fiber är den nya standarden för kommunikation.

Fibernät ger en framtidssäker infrastruktur som företrädesvis grävs ner i mark och som är väldigt driftsäker. Livslängden på fiberkablar är upp till 50 år.

Genom att man i FFH (Fiber Från Hemmet)-projekt lägger fibern i nergrävda rör (kanalisation) så skapas möjligheter att förnya, byta ut och expandera fiberkabeln över tid.

Fibern kapacitet är oändlig – det är endast den tekniska utrustningen som används för att kommunicera i fibern som har begränsningar.

Idag installeras standardutrustning som kan kommunicera 1 Gbit/s (1 000 Mbit/s) till slutkund för tjänster såsom telefoni, TV och Internet.

varfor_fiber2

Utvecklingen på den tekniska sidan går rask framåt och kapacitetsmöjligheterna ökar stabilt. Även tjänsteutbudet håller på att utvecklas och inom kort kommer det att finnas helt nya tjänster för trygghet, vård och omsorg som väl finner sin plats i gruppen för Bredbandstjänster.

 

Ekonomi

Installationskostnaden för att få fiber till sin fastighet är ca: 15.000kr – 20.000kr beroende på anslutningsgrad, engagemang från medlemmarna, bra avtal för grävning/system/tjänster etc.

Den engångsinsats man gör kan man jämföra med en investering i huset som tex. byte av värmesystem eller tilläggsisolering. Man satsar pengar nu för att minska sin kostnad för energi eller förbrukning och på så sätt minska driftkostnaden.

Att övergången till fiber anses viktig i samhället ses tydligt av att EU och nationerna stöttar denna utveckling av privata initiativ på landsbygden.
För Västra Götalands län innebär detta idag ett stöd på 40% av investeringen.
 
För de flesta så kommer månadskostnaden att halveras för telefon, tv, bredband och beroende på ens kostnader idag så kan investeringen vara hemräknad på 4år. 

Läs mer om detta under Frågor och Svar