Nyheter

2022-05-18 Årsmöte (Se medlemssidan)

2021-05-18 Årsmöte (Se medlemssidan)

2020-05-18 Årsmöte

Valla Fiber ekonomisk förening har årsmöte måndagen den 18 maj kl 18.00 i Häggvallsskolan.
Kallelse och dagordning kommer att skickas ut till medlemmarna men du hittar den även här. Med anledning av Covid-19 så kommer vi begränsa deltagarantalet till max 50 personer med obligatorisk föranmälan. Ni kommer inför mötet att hitta mer information under fliken ”Medlem”. Vill du lämna fullmakt till annan medlem så hittar du en mall här

2019-05-04 Årsmöte

Valla Fiber ekonomisk förening har årsmöte måndagen den 27 maj kl 18.00 i Häggvallsskolan.
Kallelse och dagordning kommer att skickas ut till medlemmarna

2019-03-01 Valla Fiber Status

Projektet

Alla anslutningar som är möjliga att göra är nu blåsta och svetsade.
Några besiktningsanmärkningar återstår som väntar på lämplig väderlek. I övrigt är nätet färdigt och
vi har fått slutfaktura från entreprenören.
Några hus som inte var färdigbyggda och några tillkommande anslutningar kommer att samlas till en
egen installationsomgång utanför entreprenadprojektet, preliminärt i april-maj. Vi kallar den etapp 5.

Driftsättning

Alla etapper är klara, sammanlagt 628 anslutningar är i drift.
Driftsättningsprojektet med Zitius är nu avslutat.
Vi har haft telefonmöte med kommunikationsoperatören Zitius om prestanda i nätet. Under februari
har Valla Fibers länk belastats normalt 4-15% under dygnet och den enskilt högsta belastningstoppen
var 22%. Eventuella kapacitetsproblem beror alltså på tjänsteleverantörerna.

Aktiviteter framåt

En grupp arbetar med att beräkna och betala ut markersättning till alla berörda markägare.
En annan grupp sammanställer all dokumentation som krävs för att få ut statsbidraget.

 

2018-10-15 Valla Fiber Status

Projektet

Alla anslutningar som är möjliga att göra är nu blåsta och svetsade. Vi kommer därmed att stänga entreprenadprojektet när de sista åtgärderna nedan är klara.

Vi har haft en slutbesiktning den 28 augusti. Det finns en lista med anmärkningar som entreprenören Hansson o Söner skall åtgärda före slutet av november. Exempelvis återställning av markytor, uppdatering av ritningar, sammanställning av mätprotokoll och andra kvalitetsdokument

Några hus som inte är färdigbyggda än och några tillkommande anslutningar kommer att samlas till en egen installationsomgång om några månader.

Grävning

All planerad schaktning blev färdig i januari.

Nu pågår bara återställning samt åtgärd av anmärkningar från slutbesiktningen.

Fiberblåsning och svetsning

Alla är klara, även de sena som vi kallat Etapp 4

Driftsättning

Etapp 1, 2 och 3 är klara, sammanlagt 620 anslutningar är i drift.

Etapp 4 med 10 anslutningar tas i drift i slutet av oktober

 

2018-05-17 Föreningsstämma 31/5

Information om föreningsstämma har mailats ut till samtliga medlemmar i föreningen.
För de som inte angett en mailadress så har kallelsen postats den gamla traditionella vägen…

Om du inte fått kallelsen de närmsta dagarna, var vänlig och kontakta styrelsen på styrelsen@vallafiber.se så att vi inte missat någon. 

Valla Fiber Ekonomisk Förening kallar härmed till föreningsstämma.

När: Den 31 Maj kl 18:00
Var: Häggvallskolans aula (samåk gärna, begränsat med parkering)

Föreningsstämman är ett beslutsmöte där alla medlemmar får vara med och besluta.
På föreningsstämman är alla Medlemmar välkomna, dock inte alla i hushållet för då finns ingen lokal som vi kan få plats i.
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om grannen inte kan komma kan du, via fullmakt, företräda högst en annan medlem.

 

2018-01-20 Projektstatus

Besiktning

ÅF var på besök i måndags för att utföra en besiktning av nodhuset samt det passiva nätet i Etapp 1.
Besiktningen flöt på bra med några mindre anmärkningspunkter som vår entreprenör skall åtgärda innan etappen kan driftsättas.
Förutom ÅF och vår huvudentreprenör så var representanter från berörda underentreprenörer samt delar av föreningens projektgrupp på plats.

Besiktning

Vi har länk!

Under denna vecka så var även föreningens kommunikationsoperatör Zitius på plats för att montera och driftsätta utrustningen i nodhuset.
Arbetet flöt på mycket bra och vi har nu en 10Gbit/s-förbindelse via fiber till omvärlden!
Under nästa vecka kommer samtliga kunder i Etapp 1 att kopplas in i nodhuset samt konfigureras så att rätt fastighet får de tjänster som de har beställt.
Vi har länk

 

Grävning/Fiberblåsning/Svetsning

Grävning
Det är nu minimala sträckor kvar att gräva.
Mindre sträckor kvarstår samt några skarvskåp är kvar att placera.

Fiberblåsning
Etapp 1  Både stamfiber (skåp till skåp) samt kundfiber (skåp till fastighet) är helt färdig i Etapp 1.
Etapp 2 I Etapp 2 kvarstår endast 20 fastigheter.
Etapp 3 Fiberblåsningen är planerad att påbörjas under vecka 4. Troligen påbörjas fiberblåsningen på sträckan Bräckeliden – Furusäter för att sedan fortsätta med Dösevägen – Rödgårdarna – Svanvik – Kåtorp. Stamfiberblåsning utförs först. Ytterligare information till fastighetsägarna i denna etapp kommer när kundfiberblåsningen påbörjas.

Svetsning
Etapp 1 Hela Etapp 1 är färdigsvetsad.   Även dämpningsmätning är utförd och protokollet är överlämnat till föreningen.
Vi ser väldigt bra mätvärden för samtliga 167 anslutningar och 30 skarvskåp vilket är förutsättningen för att tjänsterna sedan skall fungera bra.
Etapp 2 Svetsningen av stamfiber har nu påbörjats i Etapp 2. När samtliga skarvskåp i Etapp 2 är svetsade så kommer man påbörja svetsning av kundfiber (skåp till fastighet).
Etapp 3 Ännu inte påbörjad.

 

Tidplan driftsättning – Etapp 1

Gällande driftsättning av Etapp 1 så ser det i dagsläget ut som följer:

Vecka 4 – Inkoppling och konfiguration av samtliga anslutningar i nodhuset (Zitius)
Vecka 5 eller 6 – Inbokning av hembesök för montage av mediaomvandlare
Vecka 6, 7, 8 och 9 – Installation av mediaomvandlare
Vecka 9 eller 10 – Aktivering av fibertjänster

Som ni ser ovan så överlappar tidplanen lite samt innehåller lite osäkerhet.
Vi kan inte säga exakt vilken vecka som inbokning/installation kommer att påbörjas då detta hänger på när vår entreprenör har åtgärdat behövliga besiktningspunkter och kan lämna över etappen till föreningen.

 

2017-12-06 Projektstatus

Det var länge sedan vi uppdaterade något på hemsidan men här kommer en färsk statusuppdatering.

För närvarande är det full fart på fyra fronter samtidigt:
– Avslutande grävning i Etapp 3
– Fiberblåsning i Etapp 2
– Svetsning i Etapp 1
– Förberedelser av tjänsteportaler hos Zitius och Telia

 

Grävning/Fiberblåsning/Svetsning

Grävning
Det är nu inte många sträckor kvar att gräva av de dryga 70 kilometer fibernät som byggs av föreningen.
– Grävning i Hultet håller på att avslutas.
– Sträckan Mjölkeviken/Vadholmen är avklarad.
– Sträckorna Furusäter till Hultet  samt sträckan öster om Mjölkevikskorset kvarstår (se rött nedan).
– Viss förläggning/borrning längst nere i Svanvik kvarstår.
– Placering av ett fåtal skarvskåp i Etapp 3 återstår.

Fiberblåsning
Både stamfiber (skåp till skåp) samt kundfiber (skåp till fastighet) är helt färdig i Etapp 1.
Fiberblåsningen pågår i Etapp 2 där främst Sörbyvägen är helt komplett.
Stamfiberblåsning har till viss del utförts på Valla Hedvägen, Kråkedalsvägen samt i Gamla Myggenäs.
Fiberblåsarna kommer i dagarna förflytta sig till Röreviken för både stamfiber och kundfiberblåsning.

Svetsning
Svetsarna har svetsat mer än hälften av skarvskåpen i Etapp 1 där endast Kil återstår.
När samtliga skarvskåp i Etapp 1 är svetsade så kommer man påbörja svetsning av kundfiber (skåp till fastighet).
All fiber i nodhuset är svetsad samt förbindelsen till telestationen.


Bild över verksamhetsområdet

Rött = Inte grävt
Gult = Grävt
Lila = Grävt och fiberblåst
Turkos = Grävt, fiberblåst och svetsat i skarvskåp

Grävning - Blåsning - Svetsning Status 20171205

 

 

Röreviken

Fiberförläggningen i Röreviken utförs i en samförläggning med bla. Ellevio.
Entreprenören Markbygg är nästan klar med förläggningen av kanalisationen i området.
Nästa steg i Röreviken är att asfaltera vägarna.
Föreningen vill blåsa all fiber i Röreviken innan asfalteringen utförs då eventuella blåsstopp annars skulle innebära att man får gräva upp nyförlagd asfalt.
Därför kommer fiberblåsningen att påbörjas i Röreviken inom de närmaste dagarna.

 

Tidplan

Vi får frågor till oss som ”När är är det klart hos mig?”, ”Varför dröjer det?” och ”Ni sa ju sommaren 2017.”

Det finns många parametrar till varför det hinner bli 2018 innan fibern är inkopplad i våra fastigheter.
Vi kan dock ärligt säga att rörande föreningens fiberprojekt så är vi glada att vi i vissa avseenden har skyndat lite långsammare.
Fibernätet byggs för att hålla i minst 20-25år så i det perspektivet så är några månaders senare inkoppling hanterbar för de flesta.
När vi även ser kvalitén på Bravidas utförande när det kommer till blåsning och svetsning så kan vi inte vara i bättre händer då deras arbete är väldigt proffsigt.

Gällande driftsättningen så ser det idagsläget ut som följer:
– Svetsarna behöver 4 veckor för att färdigställa Etapp 1.
– Detta ger att vi nu arbetar med en tidplan som pekar mot att överlämning och besiktning av Etapp 1 kommer att ske under vecka 2.
– Zitius behöver sedan 2-3 veckor för installation av mediaomvandlare i de 170 fastigheterna i Etapp 1.
– Vår förhoppning är således att driftsätta Etapp 1 under februari.

Baserat på de dryga 200 anslutningar och 35 skarvskåp som skall blåsas och svetsas i Etapp 2  så pekar en vag uppskattning på att driftsättningen för denna etapp sker under mars – april.

Driftsättning av Etapp 3 blir då ändå svårare att uppskatta men sker förhoppningsvis i tidspannet maj – juni.

 

Telia-utrustning

Telia har nu skickat utrustning (router, TV-box och fjärrkontroll) till föreningen för samtliga fastigheter i Etapp 1 och 2.
Det har gått ut information från föreningens leveransgrupp när/hur/var utrustningen kan hämtas.

Vi uppmanar alla i Etapp 1 och 2 att snarast hämta utrustningen och lägga den hemma på hyllan i väntan på vidare instruktioner.

När det närmar sig att förbeställa och aktivera tjänsterna från Telia så kommer följande kundbrev att skickas ut av Telia:  Telia – Kundbrev exempel

 

Zmarket

För de som inte tecknade sig för gruppavtalet med Telia så har vi uppdaterat Zitius portal Zmarket med adressuppgifter mm.
Om man redan nu är intresserad av vilka tjänster som man kan köpa i Valla Fibers nät så fyller man i sin gatuadress på följande sida:
https://bohuslan.zmarket.se/privat

OBS!! Beställ inga tjänster innan ni har fått klartecken från föreningen.

 

Tillkommande tjänster/utrustning (Telia)

Om man önskar ytterligare en TV-box, bättre trådlös router, trådlös TV eller något annat som inte ingår som standard i gruppavtalet så avtalar man detta direkt med Telia.
Invänta kundbrevet (se ovan) från Telia och beställ det du önskar via https://www.telia.se/mitt-telia eller genom att ringa 90 200.
Detta är alltså inte något som föreningen hanterar.

 

Fiberboden stängd

Då grävningen nästan är klar och samtliga fastigheter har anslutit sina tomtslangar så stänger vi nu fiberboden på Sörbyvägen.
Är det så att man behöver material för tomtgrävningen så kan man kontakta någon av nedanstående personer:
Gunnar B 0705-473178
Reymond A 0708-566703

 

ps. På söndag så firar föreningen 3år då vi 2014-12-10 hade uppstartsmötet där vägföreningsmedlemmar träffades för första gången för att bilda Valla Fiber Ekonomisk Förening.
Mycket vatten har runnit under Tjörnbron och mycket svett har runnit från våra pannor sedan dess men vår gemensamma tro är att vi kommer att ha fiberanslutna medlemmar under vintern/våren 2018 !

 

 

2017-09-10 Leverans av fiberpatchkabel

Vissa medlemmar har beställt längre fiberpatchkabel och dessa har nu blivit levererade till föreningen.

Berörda medlemmar kommer att kontaktas av vår leveransgrupp för vidare instruktioner om hur dessa kommer att distribueras.

För er som har en lång och besvärlig sträcka mellan skarvboxen och platsen för mediaomvandlaren så är det viktigt att fiberpatchkabeln är framdragen när Zitius kommer för att montera mediaomvandlaren. Dra därför gärna fiberpatchkabeln så snart ni kan när ni väl har fått den levererad.

Som ni kan se nedan så har fiberpatchkabeln små plastskydd längst ut på kontakterna.
Det är viktigt att dessa inte tas bort för då är risken stor att smuts hamnar på kontakten och att er förbindelse blir sämre.

 

Fiberpatchkabel

 

2017-09-03 Fiberblåsning i Etapp 1

Fiberblåsarna från Bravida var i vårt område under torsdag – fredag för att bekanta sig med hur vårt nät är byggt samt var fiberskåpen är placerade.

Måndagen 4/9 kommer att påbörjas med ett uppstartsmöte kl. 07.00 där vi ska prata om lite detaljer som primär/sekundär anslutning, ritningsunderlag, inomhusmontage mm.

Sen sätter killarna igång att blåsa fiber!

Första etappen består av följande:
– 29st fiberskåp
– ca: 1mil stamnät
– 167st anslutningar

Fiberblåsningen kommer att utgå ifrån nodhuset på Bräckeliden och sedan röra sig via Fjälebro, Sundsby Kile ut mot uddarna på Kil och Hästudden.
Den andra länken som kommer blåsas är från nodhuset till telefonstationen i Bråland så att vi får en förbindelse ut på internet.

Stamfibernätet (fiberkablarna som går mellan skåp till skåp) kommer att blåsas först.

När stamfibernätet är färdigblåst så kommer man gå tillbaka till skåpen för att blåsa fiber ut till fastigheterna.

När det finns tillräckligt med fiber att svetsa så kommer det att anlända ett arbetslag till.

De fastighetsägare som har angett inomhusmontage kommer att få ett samtal från fiberblåsarna innan blåsning kommer att ske från fiberskåpet dit fastighetens slang går.
Detta för att man skall kunna skarva på en bit slang och leda ut genom ett fönster eller en dörr.
Om någon vecka så kommer vi även ha möten med vår kommunikationsoperatör Zitius samt med Telia för att planera installation av mediaomvandlare och leverans av router/TV-box.

 

2017-09-02 Projektstatus och tidplan

Här nedan följer en övergripande projektstatus som förhoppningsvis ger er en bra bild av var vi är i projektet.

Grävning

Etapp 1
I månadsskiftet juni/juli så färdigställdes Etapp 1 för att möjliggöra så att fiberblåsningen kunde påbörjas.

Etapp 2
För att få till en komplett kanalisation i denna etapp så utfördes viss grävning innan semestern och detta arbete har även fortsatt i augusti.
Det är främst grävning och ihopkoppling av fiberslangar i Bråland och Häggvall som har utförts.
I denna etapp så kvarstår en borrning under vägen i Gamla Myggenäs, ihopkoppling av kanalisation under LV160 vid Örn samt lite småplock här och där.
För tillfället så pågår grävning uppe i Hjälteby för att sammankoppla en del fastigheter med kanalisation som förlades i en samförläggning med ett avloppsprojekt.

Etapp 3
I denna etapp så är Furusäter nu färdigställt samt att man har tagit sig från Dösevägen över Röd ner mot LV169.
Vissa luckor finns på tex. Valla kyrkväg på grund av väntan på borrningar.
Viss grävning har även påbörjats söder om LV169, ner mot Svanvik.
Grävningen fortsätter vid Hammar för att sedan röra sig söder över ner igenom Svanvik.
Grävningen kommer sedan att fortsätta mot Wallhamn, Spjärr och slutligen Kåtorp.

Hultet/Mjölkeviken
Dessa två områden kommer att följa efter Kåtorp eller möjligen parallellt beroende på tillgängliga grävresurser.
Detta är dock inget som Valla Fiber kan eller får styra över utan entreprenören har hela föreningens verksamhetsområde som arbetsområde.
Att dessa två områden tas senare beror delvis i Hultets fall på en svår förläggning över backarna vid boulebanan och i Mjölkevikens fall på en bekymmersam borrning vid Mjölkevikskorset samt en svår förläggning ut till Vadholmen.

Röreviken
Förläggningen i Röreviken görs i form av att Valla Fiber samförlägger tillsammans med Tjörns kommun och Ellevio.
Föreningen har lämnat över sina ritningar samt levererat materialet som behövs för att bygga denna del av nätet.
Valla Fiber förlitar sig på att främst Tjörns kommun löser upp de knutar som finns så att förläggningen kan påbörjas.

Övergripande grävstatus
Grävstatus 2017-08-25

Hämta material till tomten

Enligt ovan så kommer grävning nu att påbörjas i Hammar/Svanvik.
För att arbetet skall fortlöpa så måste samtliga medlemmar som minimum ha hämtat fiberslangen och kabelmarkeringsbandet för tomten samt placerat det vid tomtgränsen när gräventreprenören kommer så att detta kan skarvas.

Tyvärr så har vi sett flera fastigheter som ännu inte hämtat material till tomten vilket i värsta fall skulle betyda att gräventreprenören måste komma tillbaka till fastigheten för att skarva. Detta innebär isåfall en extrakostnad som behövs betalas av någon och alla vet vad en grävmaskin inkl. personal kostar per timma…. Så, har du inte hämtat materialet än, var så vänlig och besök vår bod på Sörbyvägen snarast.

Var vänliga och respektera öppettiderna med tanke på de som handhar utlämning av material.
Öppettider i fiberboden
Onsdag 17.00 – 18.00
Lördag 09.00 – 11.00

Blåsning/Svetsning/Driftsättning av Etapp 1

Viss begränsad blåsning utfördes i Etapp 1 innan semestern.
Istället för att använda en underentreprenör så kommer Bravida nu att utföra fiberblåsning och svetsning i egen regi.
Vi har stort förtroende för Bravida och ser fram emot en smidig anslutning av våra 170 fastigheter i denna etapp.

Fiberblåsningen kommer att påbörjas i början av vecka 36.
Man börjar vid nodhuset på Bräckeliden och sedan går i riktning Fjälebro, Sundsby Kile och Kil.

Tidplanen

September/Oktober – Fiberblåsning och svetsning av både stamnät och fastigheter
Oktober/November – Inkoppling av mediaomvandlare i fastigheterna samt installation av utrustning i nodhuset
November/December – Möjlighet att börja utnyttja sina fibertjänster

Förslaget är att driftsättningen kommer att utföras i mindre etapper om ca: 50 hus för att antalet eventuella fel skall vara möjliga att hantera för både föreningen samt vår kommunikationsoperatör. Mer detaljerad information om när installation av mediaomvandlare kommer att ske följer längre fram.
OBS! OBS!
Vi ber er att inte säga upp era nuvarande tjänster baserat på ovanstående tidplan eller löpande information rörande när fibern kan användas.
Säg därför inte upp era tjänster förrän ni ser att fiberanslutningen fungerar till belåtenhet.
Det innebär att man får betala dubbelt under en eventuell uppsägningsperiod men hellre det än att vara utan förbindelse om fiberleveransen blir försenad av någon anledning.
Om man ändå säger upp sina nuvarande tjänster så kan Valla Fiber inte hållas ansvarig utifall förseningar uppstår och att man därmed ej har tillgång till TV, Internet eller Telefoni.

Tjänsteavtal

Föreningen fick innan sommaren in samtliga tjänsteavtal.
Vi tackar för hjälpen att få in dessa i tid så att föreningens avtal med Telia kunde uppdateras enligt plan.

Över 500 fastigheter tecknade sig för gruppavtalet med Telia vilket är glädjande och en fingervisning om att det föreningen arbetade fram uppskattades av våra medlemmar.

Zitius och Telias datasystem håller som bäst på att fyllas med fastighetsuppgifter och kontaktuppgifter.
Ni som valde gruppavtalet med Telia kommer lite längre fram (beroende på vilken etapp ni tillhör) att bli kontaktade av Telia gällande hur man aktiverar sina tjänster mm.
Ni kommer också bli kontaktade av föreningens leveransgrupp för leverans av router, TV-box mm. då detta hanteras av Valla Fiber.

Nytillkommande fastigheter

Idagsläget så har vi ca: 10st nya fastigheter som har anmält sig för fiber.

Föreningen håller som bäst på att arbeta fram en offertmall som baseras på insatsen plus flertalet tilläggskostnader.

Målet är här att ha en mall att luta sig emot framöver då föreningen får förfrågningar om nya anslutningar.
Gällande denna del så behöver vi jämställa oss med andra nätägare som Telia och IP-Only även om Valla Fiber inte kommer vara vinstdrivande.
Detta tillsammans med bla. bra avtal för service och administration hoppas vi skall underlätta när vi går in i driftsfasen under våren 2018.

Längre fiberpatchkablar

Föreningen har beställt fiberpatchkablar för de som önskade detta.
Vi hoppas att vi har dem hos oss inom 1-2veckor.
Leveransgruppen kommer att kontakta samtliga av er gällande hur dessa skall distribueras.
Vi ska försöka snabba på processen så att ni får så mycket tid som möjligt för att dra fiberpatchkabeln innan Zitius kommer på besök under oktober/november (Etapp 1) för att montera och koppla in mediaomvandlaren.
Som ni ser ovan så är det många bitar i ett fiberpussel.

Vi gör allt vi kan för att vi alla skall få fiber så fort det går!

Med hopp om en smidig driftsättning samt fortsatt grävning under kommande höst/vinter!

 

2017-07-07 Tomtmaterial för alla

Det är nu fritt fram för alla som ännu inte hämtat material till tomten (fiberslang,  kabelmarkeringsband och stakkäppar) att komma till Sörbyvägen.

Det är främst boenden i Svanvik, Spjärr, Kåtorp, Hultet och Mjölkeviken som ännu ej har hämtat materialet.

Materialet finns att hämta på följande adress:
Sörbyvägen 28
47172 Hjälteby

Så har du ännu inte hämtat materialet till tomten så är du varmt välkommen!

 

2017-07-07 Protokoll från föreningsstämman

Protokollet från föreningsstämman 2017-06-01 ligger nu på fliken Medlem

 

2017-06-29 Nu blåser vi!

I tisdags fick vi lika hastigt som glädjande ett samtal från företaget som blåser fiber att de kommer till vår förening för att påbörja fiberblåsningen i Etapp 1.
Då det pga. alla fiberprojekt är resursbrist på fiberblåsare och svetsare i hela Sverige så har vi den senaste veckan levt i tron att detta som tidigast skulle utföras efter semestrarna men nu är det alltså dags!Man kommer först blåsa det som kallas stamfiber vilket är de fiberkablar som går mellan skåpen. I Etapp 1 så är det ca: 30st skåp.Man börjar vid nodhuset på Bräckeliden och går sedan norr över via Fjälebro, Sundsby Kile och Kil.Även fiberförbindelsen mellan nodhuset och telefonstationen i Bråland kommer att blåsas i detta skede.När stamfibern är blåst så kommer abonnentfiber blåsas från skåp ut till fastigheterna.
De som har angett inomhusmontage kommer att kontaktas innan fibern blåses för att minimera risken att blåsa in vatten mm. i huset.Fiberblåsningen kommer att pågå under flera veckor framöver och kommer bitvis även att utföras under lördagar och söndagar.På nedanstående bild så ser ni den kompressorkärra samt kabelvagn som används vid fiberblåsningen.
Så om ni ser dessa ekipage inklusive två killar förflytta sig mellan våra hus de kommande veckorna så vet ni vad som utförs.Framkomligheten på våra vägar kan alltså vara begränsad framöver beroende på hur in/utfartsvägar ser ut plus var skåpen är placerade.
Ska vi få fiber till våra fastigheter så är det dock något vi får acceptera under en kortare period och vi hoppas alla har förståelse för detta.Vi gör allt som finns i vår makt för att svetsningen sedan skall utföras så tätt inpå avslutad fiberblåsning som möjligt samt att driftsättningen med installation av mediaomvandlare, leverans av Telia-utrustning mm. ska följa utan större glapp.Samtliga av de större aktiviteterna måste göras i serie vilket ger att vi nu inriktar oss på att som tidigast tända Etapp 1 i september.
Vi har tidigare inriktat oss på sommaren för Etapp 1 men omständigheter som vi ej kan påverka har justerat tidplanen något.Med hopp om en smidig fiberblåsning!

Blåsutrustning

2017-05-28 Innehållet i gruppavtalet med Telia

På förstasidan under ”Intressanta länkar & dokument” eller på denna Länk så hittar ni den presentation som Telia höll på våra informationsmöten.

2017-05-17 Informationsmöten 

Vid nedanstående tillfällen så håller föreningen informationsmöten i Häggvallsskolan.
Informationen kommer huvudsakligen röra de tjänster som man kan utnyttja via sin fiberanslutning.

Telia som de flesta har tecknat sig för kommer att närvara för att visa vad som ingår, svara på frågor mm.

Då det finns begränsat antal platser så måste man boka sig via det mail som gått ut till alla medlemmar.
Detta är viktigt med tanke på brandsäkerhet i lokalen mm.

Tillfällen
2017-05-17 kl. 18.00 – 20.00
2017-05-22 kl. 18.00 – 20.00
2017-05-24 kl. 18.00 – 20.00

 

2017-05-09 Telias router

Flera har frågat om vilken router som ingår i gruppavtalet.
Här nedan kan man läsa om vad routern heter och vad den klarar av.

Teknisk Spec TG799vac xtream

2017-05-09 Har du rätt kabel?

Som de flesta har sett så ingår det bredband på 250Mbit/s i gruppavtalet.
För att kunna utnyttja den fulla kapaciteten så är det viktigt att man kontrollerar att man har nätverkskablar som klarar den hastigheten.

Nätverkskablar finns i nedanstående varianter och har följande begränsningar:
CAT5  (begränsning 100Mbit/s)  <– använd inte CAT5
CAT5e  (begränsning 1000Mbit/s)
CAT6  (begränsning 10000Mbit/s)
CAT6a  (begränsning 10000Mbit/s)

Det är enkelt att kontrollera vilken typ man har då det står skrivet på kabeln.
Ser man CAT5 på kablarna så bör man köpa nya, helst CAT6 eller CAT6a.

Här nedan är ett exempel på en CAT5e kabel som klarar 1000Mbit/s.

cat5e

 

 

2017-05-09 Status tjänsteavtal

Det strömmar in avtal till Lars-Erik som handhar avtalen i föreningen vilket vi är väldigt glada över.
Har du inte skickat in ditt avtal än så är det bara att bestämma sig och lägga avtalet på lådan.

Finns det några frågor så är det fritt fram att ställa dessa till styrelsen så skall vi försöka svara så gott vi kan.

Dagens status gällande avtalen ser ut enligt nedan.

Av de 230 inkomna avtalen så är det 17st som tecknat sig för alternativ 2 så de flesta har hittills valt gruppavtalet med Telia.

inkomna avtal 2017-05-09

2017-04-30 Projektstatus

Fastighetsinstallation
Under vecka 17 så påbörjades montage av skarvboxar i Etapp 1.
Montören kommer att åka runt och ta hus för hus. För de som har valt utomhusmontage så kommer ni inte bli kontaktade.
Han kommer att sätta skarvboxen på fasaden, kapa fiberslangen, montera kabelskyddet och fästa kabelmarkeringsbandet.

För de som har valt inomhusmontage så kommer ni att bli kontaktade för att avtala tid.

Fiberblåsning
Fiberblåsningen påbörjas troligtvis under vecka 18.
Man kommer då att blåsa stamfiber (mellan skåp) och abonnentfiber (mellan fastighet och skåp) där kanalisationen är komplett.

Fiberblåsningen utförs med väldigt högt tryck (10-15bar) så man får absolut inte dra in sin fiberslang i huset.
Då det finns risk att vatten, lera mm. ligger i slangen så kan detta få icke önskvärda konsekvenser.

Om du har dragit in slangen i huset: Var vänlig och kontakta styrelsen omgående. 

Svetsning och mätning av fibern kommer först att ske när kanalisationen är komplett i Etapp 1.
Det som kvarstår är några borrningar, någon sprängning och några små sträckor att ”lappa ihop”.

Nodhus
Nodhuset som är vårt hjärta i nätet håller också på att ta form.
All kanalisation är framdragen från sista skarvskåpet.
Betongplattan är gjuten och nu ska betongen få brinna under några dagar.
Våra två pre-fabricerade bodar skall sedan lyftas dit och el skall kopplas in.
Det är sedan klart för entreprenören att blåsa in och svetsa all fiber i nodhuset samt för Zitius att installera sin utrustning.

Klicka på bilderna för att förstora

platta 1 platta 2 Nodhus

Anslutning till omvärlden
På uppdrag av Zitius så har Eltel  anslutit ett av våra skarvskåp (överlämningspunkten) till telestationen.
Detta innebär att vi redan nu har en anslutning till omvärlden!

Grävning
Förläggning av kanalisation fortgår och har nu kommit till Dösevägen samt Furusäter.
Grävlagen kommer sedan att fortsätta från Dösevägen till Rödgårdarnas väg samt Hammar.
Entreprenören har hittills grävt 35km vilket nästan på metern är halva nätet.
Här nedan kan ni se en mycket grov översikt som visar vilka områden som är färdiggrävda.

Klicka på bilden för att förstora
Grävstatus 2017-04-29

Markering av privata ledningar
Något som har förbättras är att markera ut sina privata ledningar utanför tomten. Vissa gör det väldigt bra medans andra inte gör det alls.
Avgrävningar kan innebära en stor kostnad så det är väldigt viktigt att placera ut några käppar där man tror/vet att det går vatten, avlopp, el, jordvärme etc.  utanför tomten.

Hellre att man tar i lite än inte markera alls!

Vi hoppas (kräver) att föreningens medlemmar hjälps åt med detta då det inte är hanterbart för föreningens få aktiva att kontrollera om samtliga drygt 800 fastigheter som passeras har utfört denna uppgift.  Med hopp om förståelse och gott samarbete!

 

2017-04-30 Tjänsteavtal

Föreningen ha tecknat ett gruppavtal med Telia med väldigt förmånliga priser för våra medlemmar.

Styrelsen har därför mailat ut ett tjänsteavtal till samtliga medlemmar.

I tjänsteavtalet så finns det tre alternativ:
1.  Jag vill teckna mig för gruppavtalet med Telia
2. Jag vill köpa tjänster från det öppna nätet på www.zmarket.se
3. Jag vill inte köpa några tjänster idagsläget.

Oavsett hur du vill utnyttja din fiberanslutning så måste föreningen få in ett signerat avtal för samtliga anslutningar innan inkoppling kan ske.

Tjänsteavtalet hittar ni på förstasidan eller under fliken ”Medlem”.

Avtalet skall skickas till:
Lars-Erik Petterson
Gamla Myggenäs 72
47172 Hjälteby

Stort tack på förhand !


2017-04-29 Installation av mediaomvandlare

Flera har frågat hur mediaomvandlaren ser ut, hur stor den är och hur den ansluts.
Föreningen har fått två mediaomvandlare av Zitius för att bättre kunna förklara för våra medlemmar hur en installation kan se ut.

På denna länk hittar ni ett dokument som vi har skapat som enkelt visar de steg entreprenören utför när mediaomvandlaren installeras hemma hos er:
Länk till ”Installation av mediaomvandlare”.

Mediaomvandlarens mått
Höjd: 14,5cm
Bredd: 16cm
Djup: 5cm
Längd på elsladden: 1,5meter

Länk till produktspecifikation: Raycore CP9

2017-04-01 Nästa grävområde (Dösevägen)

På gårdagens byggmöte med entreprenören så bestämdes det att påbörja grävning på Dösevägen inom 1-2 veckor:

Medlemmar inom detta områden uppmanas att hämta material för tomten i fiberbutiken på Sörbyvägen.

Minimikravet är att material är hämtat och finns på plats när grävmaskinen kommer men bäst är naturligtvis om det redan är nedgrävt på tomten.

På fliken Medlem hittar ni den projekterade fiberdragningen för Dösevägen.
Där ser man tex. på vilken sida huset fiberstammen kommer att förläggas så att man kan planera sin tomtgrävning.

Klicka på bilden för att förstora
Grävområde - Dösevägen - 20170331


2017-03-31 Öppettider i fiberbutiken

Öppettiderna för att hämta material till tomten är justerade till följande:
Onsdag 17 – 18
Lördag 09 – 11

 

2017-03-16 Nästa grävområde

På veckans byggmöte med entreprenören så bestämdes det att följande sträckor skall påbörjas inom 1-2 veckor:
– Bräckeliden – Furusäter
– Fjälebro till Sundsby korsväg

Medlemmar inom dessa områden uppmanas att hämta material för tomten i fiberbutiken på Sörbyvägen.
Minimikravet är att material är hämtat och finns på plats när grävmaskinen kommer men bäst är naturligtvis om det redan är nedgrävt på tomten.

På fliken Medlem hittar ni den projekterade fiberdragningen inom dessa områden.
Där ser man tex. på vilken sida huset fiberstammen kommer att förläggas så att man kan planera sin tomtgrävning.

Klicka på bilden för att förstora

Nästa grävområde

 

2017-03-11 Driftsättning och grävstatus

Driftsättning
Under förra veckans uppstartsmöte med Zitius så beslutade vi gemensamt att dela in området i tre etapper, se bilden nedan.
Vi arbetar för närvarande efter att man skall kunna börja använda sin fiber from. följande tidpunkter:
Etapp 1: Sommaren 2017
Etapp 2: Hösten 2017
Etapp 3: Vintern 2017/2018

Etapperna är indelade efter fibernätets huvudstammar och planerade efter gräventreprenörens framdrift.
De gulmarkerade områdena är lite osäkra då Röreviken ingår i en samförläggning som Valla Fiber inte kan påverka samt Mjölkeviken där förläggningen av fiberkabeln kommer att bli svår och alternativa lösningar diskuteras.

Klicka på bilden för att förstora

Etappvis driftsättning

Grävstatus
Gräventreprenören har hittills förlagt 25km kanalisation.
Det gröna området är klart med undantag för vissa borrningar och en del av Sundsby Kile.
Grävarna arbetar sig nu från Nodhuset mot Häggvall för att färdigställa Etapp-område 2.

I slutet av månaden (alternativt början av april) så kommer fiberblåsningen att påbörjas i Etapp 1.
Man börjar då vid nodhuset på Bräckeliden och blåser fiber skåp för skåp genom Fjälebro, Sundsby Kile och ner till Kil.
När stammen är färdig så fortsätter man med att blåsa fiber från skåpen ut till fastigheterna samt montera skarvboxen på fasaden.

Bor du inom Etapp 1 så är det hög tid att utföra håltagning i fasaden enligt tidigare utsänd instruktion.
Om du tappat bort instruktionen så hittar du den här: Länk

Information kommer snart att mailas ut till boende i Etapp-område 1 gällande vad som måste vara klart och tills när. 

Inom någon vecka kommer vi även presentera projekterad grävsträcka för HELA området vilket innebär att alla medlemmar vet åt vilket håll ni ska gräva på tomten.
Vi kommer även informera om när det går att hämta material för tomten.

Klicka på bilden för att förstora

Grävstatus 2017-03-09

2017-02-18 Lite bilder

Här är lite i bilder som visar hur det ser ut i skog och mark när vår entreprenör förlägger kanalisation och sätter skarvskåp i området.

Klicka på bilden för att visa den i ett större format. 
Fibergrävning 1 Fibergrävning15 Fibergrävning14 Fibergrävning13 Fibergrävning12 Fibergrävning11 Fibergrävning10 Fibergrävning9 Fibergrävning8 Fibergrävning7 Fibergrävning6 Fibergrävning5 Fibergrävning 4

2017-02-11 Projektstatus

Grävning
Totalt så är nu 5 grävlag igång i vårat område så man kan inte säga annat än att det är högtryck.

I Område 1 så är Kil i stort sett klart, övre delen av Sundsby Kile är i stora delar färdigt samt att Fjälebro och Sörbyvägen är klara sedan tidigare.
Vallahed och Gamla Myggenäs i Område 2 pågår för fullt plus att sträckan från nodhuset till Fjälebro har påbörjats.
I Häggvall krävs en mindre maskin men även detta område kommer att påbörjas snart.

Totalt så är 20% färdiggrävt. Hela projektet har en planerat färdigställande under första kvartalet 2018.

Byggnation av nodhuset påbörjas snart samt att planering för blåsning av fiber har så smått börjat ta form.

Styrelsen har fått hjälp av några mycket vänliga själar inom resterande del av vårt verksamhetsområde att granska entreprenörens ritningar för att se om dragningen går att förbättra, syna grävbarheten samt fastställa placering av cirka 100 skarvskåp. Detta arbete är mycket uppskattat!

Om fler medlemmar känner att de vill hjälpa till så att dragningen runt deras fastigheter blir så bra som möjlig så är det bara att höra av sig till styrelsen.

Markering av privata ledningar
Vi hoppas att föreningens medlemmar hjälps åt med att markera vägtrummor samt privata ledningar. Om en privat ledning inte märkts ut och blir avgrävd så har vi sett kostnader på 5000 – 20000kr för att få den lagad. Dessa kostnader tar inte entreprenören då de anser att det är föreningen och i förlängningen medlemmarnas ansvar att märka ut ledningarna.

Upphandling av kommunikationsoperatör
Denna upphandling är klar, se nyheten nedan.

Medlemsvärvning
Det är fortfarande möjligt att gå med i Valla Fiber men som tidigare meddelats så tas en extra kostnad ut efter 1 september då projektet har startat.

Aktiviteter i februari – mars 2017
Fortsätta med de sista markavtalen
Kontroll av ritningar från entreprenörens detaljprojektering.
Löpande kontroller av grävarbetet
Starta upp planeringen tillsammans med kommunikationsoperatören
Få till ett gruppavtal med en tjänsteleverantör

2017-02-11 Grävstart i Område 2 (Nodhus – Fjälebro)

Det är för tillfället gynnsamma förhållanden för gräventreprenören.
De har därför tillsatt ytterligare grävmaskiner till vårat fiberprojekt.

I torsdags så började de att gräva vid nodhuset på Bräckeliden för att ta sig till infarten av Fjälebro.

På fliken Medlem under rubriken ”Nätdragning” hittar ni nu den fastställda dragningen för denna sträcka.
Så om ni inte redan har gjort det: Åk snarast till fiberbutiken på Sörbyvägen så att ni har allt material för tomten på plats när grävaren snart gräver förbi er fastighet. 

Som tidigare påtalats så är det även oerhört viktigt att markera ut privata ledningar som el, vatten, dräneringar, jordvärme mm. då entreprenören inte bekostar lagning av dessa. Då vi har sett kostnader på 5.000-20.000kr för reparation av ej utmärkta ledningar så hoppas vi att det är i allas intresse att markera sina ledningar samt hjälpa sina grannar om man även besitter kunskap om var dessa är placerade.

2017-02-11 Kommunikationsoperatör

I september började en arbetsgrupp att skriva ihop ett förfrågningsunderlag för att upphandla en så kallad kommunikationsoperatör.
Kommunikationsoperatören är den som installerar all aktiv utrustning i nätet och ljussätter den fiberkabel som går ut till alla anslutna fastigheter.
Den 10/12 2016 var sista dag att lämna anbud där det var extra glädjande att se att samtliga av de stora aktörerna lämnade anbud.

Efter att vi fått svar på kompletterande frågor och därefter utfört en teknisk samt kommersiell utvärdering så stod det klart att Zitius Service Delivery AB var den bäst lämpade leverantören av tjänster för Valla Fiber och dess medlemmar.

Zitius har redan lagt en beställning på extra kapacitet till telefonstationen i Hjälteby för att kunna hantera den extra trafik som ca: 600 anslutningar innebär.
Det tar ca: 3 månader att få detta på plats.
Inom några veckor så kommer föreningen att ha ett uppstartsmöte för att börja planera nodhusinstallation, fastighetsinstallationer och driftsättning.

Föreningen kommer nu omgående att parallellt starta en förhandling om ett gruppavtal med en av de tjänsteleverantörer som finns i Zitius nät.
Gruppavtalet kommer att innehålla:
Bredband: 100/100 Mbit/s
Tv: 20-25 kanaler
Telefoni

Då Valla Fiber är en relativt stor förening så är förhoppningen att priset på gruppavtalet skall bli kraftigt rabatterat jämfört med de priser som finns för enskilda abonnemang.  Vi återkommer med innehåll samt pris på gruppavtalet längre fram.

Om en medlem inte tycker att det upphandlade gruppavtalet  är intressant så är det fritt fram att välja mellan nedanstående leverantörer.

Mer information gällande priser för enskilda abonnemang mm. hittar ni på Zitius portal: ZMarket
Zitius - Tjänsteleverantörer

 

2017-01-16 Grävstart i Område 2 (Vallahed, G. Myggenäs och Häggvall)

Nätdesignen för Område 2 finns nu på fliken Medlem under rubriken ”Nätdragning”.
Klickar man på länken ”Område 2” så ser man hur fiberstammen kommer passera fastigheterna i området och således åt vilket håll man kan gräva på tomten.

Planen är att påbörja Grävområde 2 som innehåller Vallahed, Gamla Myggenäs och Häggvall under Vecka 5.
Detta följer den övergripande tidplanen som ni hittar här: Länk

Fastighetsägare i Område 2 kan nu åka och hämta material i fiberbutiken på Sörbyvägen så att det finns på plats vid fastighetsgränsen när grävmaskinen kommer.
Förläggningen av fiberslangen på tomten kan utföras av någon av grävfirmorna som vi tidigare har tipsat om eller när vädret tillåter.

Det viktiga är att fiberslangen och markeringsbandet finns på plats vid fastighetsgränsen så att entreprenören kan skarva när de kommer.

I Område 1 så påbörjas nu Sundsby Kile samt att det inte är så mycket kvar i Kil.
Entreprenören har nu satt in ytterligare resurser så totalt är det 4st maskiner igång på olika platser.

 

2016-12-16 Projektstatus

Grävning
Ni som har kört runt i området har säkerligen sett entreprenörens maskiner förlägga fiberslang och deras personal placera fiberskåp på vissa platser.
Grävningen påbörjades på Sörbyvägen och fortsatte sedan i Fjälebro.  Båda områdena är nu färdiga gällande kanalisation och skåp, dock återstår viss återställning för entreprenören att utföra.
Grävning pågår nu i Kil och snart påbörjas grävningen i Sundsby Kile.

Grävningen kommer sedan påbörjas i Grävområde 2 som innehåller Vallahed, Gamla Myggenäs, Häggvall samt förbindelsen mellan nodhuset och Fjälebro.
Vi håller för närvarande på att detaljgranska entreprenörens granskningsritningar där vi skall återkomma med kommentarer gällande sträckningen samt var fiberskåpen skall placeras. Placering av skåp görs naturligtvis i samråd med markägaren.
Granskningen hoppas vi kan vara klar inom en vecka och då kan vi också presentera en tänkbar dragning i detta område.
I samband med att den föreslagna dragningen presenteras så kan också fastighetsägare komma och hämta material för tomtgrävningen.

Markering av privata ledningar
Något som måste förbättras är att markera ut sina privata ledningar utanför tomten. Vissa gör det väldigt bra medans andra inte gör det alls.
Avgrävningar kan innebära en stor kostnad så det är väldigt viktigt att placera ut några käppar där man tror/vet att det går vatten, avlopp, el, jordvärme etc.  utanför tomten.

Hellre att man tar i lite än inte markera alls!

Vi hoppas (kräver) att föreningens medlemmar hjälps åt med detta då det inte är hanterbart för föreningens få aktiva att kontrollera om samtliga drygt 800 fastigheter som passeras har utfört denna uppgift.  Med hopp om förståelse och gott samarbete!

Upphandling av kommunikationsoperatör
Den 10/12 så var det sista datum för att lämna in anbud gällande att bli föreningens kommunikationsoperatör.
Kommunikationsoperatörens roll är att placera utrustningen i våra hushåll och nodhus samt ansluta vårt nät så att vi kan börja köpa tjänster som Internet, TV och Telefoni.
Flertalet av anbuden var väldigt intressanta och utvärdering pågår.
Målet är att ha ett förslag till beslut färdigt till styrelsemötet 10/1 2017.

Rörförläggning på tomterna
Varje medlem ansvarar själv för att gräva ner fiberröret på sin tomt och borra hål för att dra in fiber i huset. Valla Fiber har utarbetat en anvisning hur det skall utföras.
En ”butik” har ordnats på Sörbyvägen 28 där vi lämnar ut rör, markeringsnät etc.
Just nu har vi material för område 1 och kommer successivt att öppna för övriga områden under nästa år.
Fastighetsägarna kan själva anlita en gräventreprenör för grävningen på tomten, Valla Fibers hemsida visar en lista på intresserade företag.

Medlemsvärvning
Det är fortfarande möjligt att gå med i Valla Fiber men som tidigare meddelats så tas en extra kostnad ut efter 1 september då projektet har startat.

Ekonomi
Fiberinstallationen finansieras genom att varje medlem betalar en insats och därigenom blir delägare i den ekonomiska föreningen som i sin tur äger och driver hela fibernätet.
Första insatsdelen, 200 kronor, betalades in 2015.
Andra insatsdelen, 8 000 kr betalades i i juli 2016.
Tredje delen, 8 000 kr i november 2016.
Återstoden planeras till 2017.

Eftersom statsbidraget och momsåterbetalningen kommer flera månader efter att entreprenaden är avslutad behöver föreningen ett banklån under cirka ett år.
Tjörns Sparbank har gett oss lånelöfte.

Aktiviteter i december 2016
Fortsätta med de sista markavtalen
Kontroll av ritningar från entreprenörens detaljprojektering.
Löpande kontroller av grävarbetet.
Samråd med Länsstyrelsen om naturskyddsområden och fornlämningar
Samråd med Trafikverket om fiber som korsar eller går nära allmänna vägar
Markavtal och samordning med kommunen och Ellevio inför samförläggning
Utlämning av material för arbete på tomterna

 

2016-12-15 Övergripande tidplan

Många frågar när det kommer att börja grävas vid deras fastighet och föreningen har tagit dessa frågor med sig till entreprenören.
Entreprenören har presenterat en tidplan som vi har delat in i 11 grävområden enligt nedanstående bild.

Som ni kan se så visar bilden under vilket kvartal som entreprenören planerar att börja gräva i området.

Innan grävning påbörjas i ett nytt område så skickar vi ut mer specifik information till de boende i det aktuella området.
I startområdet så har information gått ut via bland annat mail, sms och flygblad innan påbörjad grävning.

Vi arbetar löpande på hur vi skall nå ut till alla berörda innan grävningen påbörjas i ett nytt område.

(Klicka på bilden för en större version)
Grävområden

2016-11-10 Upphandling av kommunikationsoperatör

En arbetsgrupp har sedan i september arbetat med ett förfrågningsunderlag för upphandling av en kommunikationsoperatör.
Kommunikationsoperatören är den som ”tänder” fibern genom att placera aktiv utrustning (switchar) i föreningens nodhus samt hemma hos våra medlemmar (mediaomvandlare).
Utrustningen möjliggör köp av tjänster som Internet, TV och Telefoni.

Bidragsreglerna kräver att funktionen kommunikationsoperatör konkurrensutsätts genom annonsering och upphandling.
Tjörns kommun har hjälp föreningen med annonseringen vilket vi är väldigt tacksamma för.

Anbudslämnarna skall i sina anbud specificera ett pris för TriplePlay innehållandes: 100/100MBit/s, ca: 20 TV-kanaler samt Telefoni.
De ska även visa hur deras supportorganisation ser ut, servicevillkor, referenser mm.
Så under utvärderingen så kommer vi inte endast stirra oss blinda på en låg månadskostnad utan även utvärdera stabilitet, support mm.

Föreningen kommer att teckna avtal med den bäst lämpade kommunikationsoperatören på 4år.

För den intresserade så finns vår annons på följande länk samt under fliken ”Medlem” här ovan:
Länk till annonsen

 

Respektive kommunikationsoperatör har avtal med ett visst antal tjänsteleverantörer.

Det är med en eller flera av dessa tjänsteleverantörer som ni medlemmar kan teckna avtal.

I vår region så brukar följande kommunikationsoperatörer lämna anbud.
Om man klickar på respektive kommunikationsoperatör så ser man vilka tjänsteleverantörer som de har avtal med.

ip-only   logo2   logo   ou-logo

Sista anbudsdag är 2016-12-10.
Målet är att utvärdera anbuden under december och sedan skriva avtal med den bäst lämpade under januari 2017.

 

2016-11-09 Ändrade öppettider i butiken

Framöver så kommer det finns möjlighet att hämta material för tomtgrävningen under följande tider:
Torsdag 16-18
Lördag 10-12

 

2016-11-01 Varselkläder i arbetsområdet

Gräventreprenören har påtalat att det kommer nyfikna besökare och tittar på grävarbetet.
Det är roligt att många är intresserade av vad föreningen gör i bygden men det innebär också en risk att någon skadas.

Tänk därför på följande:

–          Vistas onödigtvis inte i maskinernas arbetsområde

–          Låt inte barn leka i arbetsområdet

–          Används reflexväst om du vill vara med vid grävningen runt dina egna ledningar

–          Sök ögonkontakt med föraren innan du går in i maskinens arbetsområde

 

2016-11-01 Tjänsteutbudsenkät

Föreningen har i dagarna mailat ut en enkät till alla medlemmar som vi önskar att ni fyller i.

Det tar max 2 minuter att fylla i enkäten.

Per idag har ca: 170 personer svarat på enkäten men vi hoppas på många fler för att få en samlad bild över vad våra medlemmar önskar inför förhandlingar med kommunikationsoperatörer och tjänsteleverantörer.

Någon medlem hade fått mailet klassat som spam så kontrollera även erat spamfilter så att det inte har hamnat där.


2016-10-26 Tredje insatsen utskickad

Den tredje insatsen är nu utskickad via epost till våra medlemmar.
Har du inom några dagar inte mottagit inbetalningen så kan du kontakta vår kassör Arne Andersson på  kassoren@vallafiber.se  så hjälper han dig.

De två första insatserna var på 200kr respektive 8000kr så när den tredje insatsen är betald så har man alltså betalt in totalt 16 200kr.

Den fjärde (sista) insatsen kommer att vara baserad på totalpriset av projektet och blir utskickad (som tidigast) under andra halvan av 2017.

De tidigare insatserna har betalats in punktligt av så gott som alla av föreningens dryga 550 medlemmar vilket är väldigt glädjande!
Vi hoppas att även denna insats hanteras på detta sätt.

Stort tack på förhand från föreningen!

 

2016-10-17 Nu är vi igång!!

Måndagen den 17:e oktober 2016 blev ett historiskt datum för Valla Fiber!
Idag så satte nämligen huvudentreprenaden igång med att förlägga kanalisation på Sörbyvägen.
Detta nästan 2år efter uppstartsmötet i december 2014 då föreningen bildades.
Efter några ritningsändringar i sista minuten plus samkörning med ett avloppsprojekt som också påbörjades idag så sattes skoporna i backen.

Dagen har löpt på mycket bra och det är imponerande att se när kanalisationen förläggs utmed våra vägar.

Här nedan är ett axplock av hur det har sett ut på Sörbyvägen under dagen. Klicka på bilderna för att förstora.

20161017_162339 20161017_161241 20161017_162644 20161017_162601 20161017_162913  20161017_162528 20161017_162805_a

 

2016-10-11 Skyddsslang

Vid en av samförläggningarna så blev det ca: 1000m fiberslang till övers.

Fiberslangen har en diameter på 32mm och är väldigt robust så den lämpar sig väldigt bra som skyddsslang för den 16mm. alt. 7mm fiberslangen som skall förläggas på tomten.

Föreningen erbjuder därför sina medlemmar att köpa denna fiberslang för det rabatterade priset 10kr/meter.

Skyddsslangen finns på Sörbyvägen 28 och kan hämtas tillsammans med övrigt material som behövs till tomten.

pem_slang_32mm

2016-10-02 Uppdaterad karta 

En uppdaterad karta som visar nätdragningen i startområdet finns nu under fliken ”Medlem”.

Inom de gulmarkerade områdena först diskussioner hur dragningen exakt skall se ut.

Ett fåtal markavtal saknas eller behöver uppdateras inom startområdet.

Den observante ser att startområdet har justerats lite då fastigheter längst Hjältebyvägen inte längre ingår.
Anledningen är främst att projektet inte behöver några speciella tillstånd för mindre vägar och för att komma igång så har det beslutats att fokusera på områden som inte inkluderar Trafikverkets vägar.
Planen är att istället inkludera Hjälteby i ”Område 2” där detaljprojektering snart påbörjas.

 

2016-10-02 Justerade öppettider 

Då tillströmningen av kunder för att hämta material i vår fiberbutik har varit minimal på måndagar och fredagar så justerar vi nu när det är möjligt att hämta material för den egna fastigheten.

Nya öppettider
Måndag Stängt
Tisdag 
Öppet kl. 16.00 – 18.00
Onsdag Öppet kl. 16.00 – 18.00
Torsdag Öppet kl. 16.00 – 18.00
Fredag Stängt
Lördag
Öppet kl. 10.00 – 12.00
Söndag Stängt

 

2016-10-02 Definierat grävstartsområde

Grävningen är beräknad till att påbörjas under vecka 41 (10-16/10).
Det är nu beslutat att börja i den södra delen av Sörbyvägen, se kartan nedan.

Sörbyvägen (Etapp 1) beräknas ta ca: 2-3veckor att färdigställa därefter följer Etapp 2 som påbörjas vid Fjälebros infart från Hjältebyvägen.

Klicka på bilden för att göra den större. 

startomrade-gravstart-etapp-1-och-2

2016-09-19 Ytterligare en markentreprenör

Spjärr Gård & Entreprenad har också valt att erbjuda sina tjänster för tomtgrävning vilket är oerhört glädjande.

Företagets kontaktuppgifter finner ni på förstasidan samt här nedan.

Spjärr Gård & Entreprenad
http://www.spjarrgard.se
Christopher Gerhardsson: 070-2421210

2016-09-17 Karta med föreslagen nätdragning

En karta som visar den föreslagna nätdragningen i startområdet finns nu under fliken ”Medlem”.
Detaljprojekteringen pågår fortfarande så det kan ske ändringar efter diskussion med entreprenören samt markägare.
Kartan visar vad vi arbetar utefter idagsläget.

Kartan skall ses som en vägledning för att kunna urskilja på vilken sida fastigheten fibern kommer att förläggas och därmed åt vilket håll man skall gräva på tomten.
Strecken in på respektive fastighet visar bara att fastigheten skall anslutas, inte precis vart på fastigheten som fibern kommer att dras in.

De gula markeringarna är så kallade ”osäkra områden” där förändringar i dragningen kan påverka på vilken sida fastigheten som fibern kommer att passera.
Äger du en fastighet inom ett gulmarkerat område så ber vi dig att avvakta lite tills vi vet hur vi kommer passera just din fastighet.

Håll er uppdaterade genom att kika in här ibland!

Vi kommer att uppdatera nätdragingen allt eftersom vi vet mer….

 

2016-09-17 Idag öppnar butiken!

En stor del av materialet som skall användas inom fastighetsgränsen har nu anlänt och förberetts för våra medlemmar.

valla-fiber-nara-logo

Idag (lördag 17/9) kl. 10.00 öppnar butiken Valla Fiber Nära där ni kan hämta material för användning på tomten.

Adress till butiken
Gunnar Berggren
Sörbyvägen 28
47172 Hjälteby

OBS! Som tidigare nämnts så önskar vi i detta skede att endast fastighetsägare i startområdet hämtar material.

Material som skall hämtas
– 16mm eller 7mm fiberslang (läs Installationsanvisningen gällande vad du ska hämta)
– Stakkäppar
– 16mm VP-rör till genomföringen i husvägg
– Kabelmarkeringsband

Observera att både fiberslang och kabelmarkeringsband är kapade i fasta längder som är markerat på varje hyllplats.

Välkomna!

 

Bilder från vår butik (klicka på bilderna för att förstora).
valla-fiber-nara2  kabelmarkeringsband  fiberslang-16mm-och-7mm  fiberslang-markta-langder

 

 

2016-09-17 Statusrapport – September

Nu finns statusrapporten för september under fliken ”Medlem”.

 

2016-09-16 Planerad grävstart v.41

Grävningen är planerad att påbörjas i startområdet under vecka 41. Exakt vart i området är ännu inte bestämt.
Vi återkommer löpande med information gällande tidplanen allt eftersom den bestäms tillsammans med entreprenören.

 

2016-09-16 IT-hjälp i hemmet

Efter att installationsanvisningen för tomten mailades ut så har föreningen naturligtvis fått väldigt många frågor rörande hur man ska koppla in utrustning, vad för typ av kabel man kan dra inomhus, vad bästa placeringen av mediaomvandlaren är, om någon från föreningen kan göra hembesök mm.

Vi vill hjälpa er så gott vi bara kan och vi har försökt att svara på alla mail som kommit in dock är våra resurser begränsade samt att vi måste främst fokusera på huvudentreprenaden för att komma igång med grävningen.
Tveka dock inte att kontakta oss om det är något ni funderar över!

För att underlätta ytterligare så har vi varit i kontakt med nedanstående företag som erbjuder sig att agera rådgivare på plats gällande tex. vart mediaomvandlaren är bäst att placera, hur man kan ansluta en befintlig mediacentral i huset samt agera installatör för nätverkskablage, utöka täckningen på det trådlösa nätverket etc.
Flera av företagen har varit delaktiga vid installation av Telia Öppen Fiber i tätorterna inom STO-området.
IT-tjänster som konsultation och installation i hemmet är något som görs upp mellan fastighetsägaren och företaget samt betalas av fastighetsägaren utan inblandning från Valla Fiber.

TIPS! From. 1/8 2016 så går det att få 50% RUT-avdrag på vissa IT-tjänster i hemmet.
Mer finns att läsa på denna länk på Skatteverkets hemsida.

Exempel på företag att kontakta
Kallbergs i Stenungsund
Telefon: 0303-442 207
Email: service@kallbergs.nu
Hemsida: https://www.kallbergs.nu/

Elji Elektronik i Myggenäs
Telefon: 0304-669950
Email: butik@elji.se
Hemsida: http://www.elji.com

Audio Video i Skärhamn
Telefon: 0304-670580
Email: skarhamn@audiovideo.se
Hemsida: https://www.audiovideo.se/kundtjanst

Rylanders El i Skärhamn
Telefon:  0304-670421
Hemsida: http://www.rylandersel.se/start.html

 

2016-09-15 Behov av schaktmassor?

Under projektet så kommer det att finnas överblivna schaktmassor.
Om du är i behov av schaktmassor så kan du kontakta Mats Åhsman på Hansson & Söner.
Mailadress till Mats: mats.ahsman@hansson-soner.se

 

2016-09-04 Installationsanvisning

I följande anvisning kan du som medlem läsa om vad du behöver göra runt din fastighet, på din fastighet och i ditt hus.
Då föreningen inte ansvarar för grävning och förläggning på tomten samt håltagning i yttervägg så är det viktigt att anvisningen följs av samtliga medlemmar.

Länk: VF-014 Installationsanvisning för tomten – Rev.0 2016-09-01

Startområde
I vår förra nyhet beskrev vi projektets startområde (Hjälteby, Fjälebro, Sundsby Kile, Sörbyvägen, Kil).
Se även nedanstående grönmarkerad kartbild som visar startområdet.

Klicka på kartan för att förstora
Område där grävning påbörjas

OBS! 
Det är viktigt att endast fastighetsägare inom startområdet kommer och hämtar materialet som beskrivs i installationsanvisningen.
Föreningen kommer informera när ytterligare områden kan hämta material.
Då materialet först förbereds av två eldsjälar i föreningen så vill vi vara säkra på att det finns tillräckligt material ”på hyllan” när ni kommer.

Hämtning av material
Materialet håller på att förberedas och går att hämta från och med Lördag 17/9

Materialet skall hämtas på någon av följande adresser:
Gunnar Berggren Sörbyvägen 28 47172 Hjälteby
Reymond Andreasson Sörbyvägen 25 47172 Hjälteby

OBS! Det går att hämta materialet under följande tider:

Vardagar Öppet kl. 16.00 – 18.00
Lördag Öppet kl. 10.00 – 12.00
Söndag Stängt

Butiken ”Valla Fibermaterial Nära” har förhoppningen att öppettiderna skall utökas framöver….

 

2016-09-01 Nu är det nära!

Det går för tillfället på högtryck i föreningen med diskussioner om markavtal, byggmöten, projektmöten, kommunikationsoperatörspresentationer, samråd mm.
Vi känner att vi däremot har släpat efter med informationen till de absolut viktigaste, våra medlemmar. Vi ber om ursäkt för detta men också om förståelse.

Som det tidigare har informerats om så har föreningen tecknat avtal med Hansson & Söner AB om en totalentreprenad.
Den 10/8 hölls uppstartsmöte och nu pågår detaljprojekteringen för fullt vilken utförs av Rala AB som är ett företag med stor erfarenhet av fibernät.

Beräknad grävstart
Beräknad grävstart är beräknad till andra halvan av september 2016 vilket är väldigt snart och oerhört glädjande.
Detaljprojekteringen har levererat ett första förslag på nätdesign som nu diskuteras.

Startområde
Föreslaget startområde är baserat på vart i vårat område som vi har mest undertecknade markavtal samt var de är sammanhängande.
Föreningen har därför föreslagit för entreprenören att påbörja i Hjälteby, Fjälebro, Sundsby Kile, Sörbyvägen samt Kil, se nedanstående grönmarkerat område.

Symbolen ”N” på kartan markerar föreningens nodhus som kan ses som hjärtat i vårat fibernät.
Nodhuset innehåller den tekniska utrustning som ansluter er fastighet med omvärlden.

Klicka på kartan för att förstora
Område där grävning påbörjas

Grävning och förläggning på tomten

Varje medlem ansvarar själv för att gräva ner fiberslangen/kabelmarkeringsband på sin tomt och att borra hål i husväggen för att dra in fibern i huset.
Om din fastighet ligger inom det ovanstående grönmarkerade området så är det hög tid att påbörja förberedelserna med att gräva från fastighetsgräns till den plats på fasaden där man önskar att fibern skall komma in i huset.
Valla Fiber tillhandahåller rör, markeringsnät etc. som kommer att kunna avhämtas på Sörbyvägen om ca: 1 vecka. Vi återkommer i dagarna med mer information.

Valla Fiber slutför just nu en anvisning om hur förläggning på tomten skall utföras. Anvisningen kommer att publiceras inom de närmsta dagarna.

När gräventreprenören kommer till din fastighet så kommer han skarva fiberslangen som han gräver ner med den fiberslang som du har på tomten.
Då måste något av följande ha utförts av dig som fastighetsägare:
Optimala lösningen
Fastighetsägaren har grävt ner fiberslangen och kabelmarkeringsbandet från husfasaden till fastighetsgränsen där slangen skarvas.

Godtagbar lösning
Fastighetsägaren har grävt ner ett skyddsrör (tex. 50mm. plaströr) och hämtat materialet hos Valla Fiber som gräventreprenören skarvar då han passerar.
Fastighetsägaren kan sedan i lugn och ro förlägga fiberslang/kabelmarkeringsbandet i skyddsröret hela vägen fram till husväggen.

Minimikrav
Fastighetsägaren har hämtat materialet hos Valla Fiber och satt fast det på en käpp vid fastighetsgränsen så att gräventreprenören kan skarva det då han passerar.
Nu återstår jobbet med grävning och förläggning av den skarvade fiberslangen från fastighetsgräns till huset.

Ett tag efter att gräventreprenören har passerat så kommer fibern att blåsas från närmsta skarvskåp till din fastighet.
MÅSTE fiberslangen ha blivit förlagd hela vägen från fastighetsgränsen fram till huset där du vill att fibern skall gå in igenom husväggen.
Föreningen återkommer med ett datum då fiberblåsningen påbörjas.
Fastigheter som vid fiberblåsningstillfället inte har förlagt fiberslangen enligt instruktion kommer att få betala kostnaden för entreprenörens återbesök. 

Vi vet att det är tidspress (speciellt för de fastigheter som är inom startområdet) men vi hoppas och tror att ni hinner med något av ovanstående tre alternativ innan grävmaskinen kommer till er.
Om det ändå blir problem så är det då man skall kunna ta hjälp av varandra! Hämta lite slang åt sin granne har aldrig skadat.

Önskar du hjälp med grävningen på tomten?
Om man känner stressen av att hinna färdigt med tomtgrävningen och förläggningen innan fibern skall blåsas in i huset så kan det vara intressant för många att låta någon annan gräva.
Fastighetsägarna kan själva anlita en gräventreprenör för grävningen på tomten.
På föreningens hemsida (förstasidan) så finns det en lista på företag som är intresserade att utföra grävning på tomten.
Utöver dessa så kan man naturligtvis gå samman och hyra en minigrävare alternativt anlita en annan firma.
Kravet är att grävinstruktionen från föreningen följs oavsett vem som utför grävningen.
TIPS: Överväger du att ta in hjälp? Ring och avtala tid med ett av dessa företag fortast möjligt då de snabbt kan bli uppbokade av föreningens drygt 500 medlemmar.

Upphandling av kommunikationsoperatör
En grupp har börjat förbereda upphandlingen av kommunikationsoperatör (KO).  KO:n ”lyser upp” fibern och skapar förbindelsen till resten av världen.

Gruppen har träffat ett flertal kommunikationsoperatörer och siktar på att annonsera för upphandling i slutet av september.
Med den tid som kommunikationsoperatörerna behöver på sig i förberedelser så hoppas vi ha några fastigheter ansluta i mars 2017.
Denna uppskattade tid är dock baserad på att annonseringen sker i september, att entreprenaden fortlöper enligt plan och att slutförhandlingarna med KO löper på utan komplikationer.

Medlemsvärvning
Det är fortfarande möjligt att gå med i föreningen men som tidigare meddelats så tas en extra kostnad ut efter 1/9 2016 eftersom projektet har startat.
Underskrivna avtal för cirka 600 anslutningar har kommit in.
Vi arbetar nu intensivt med de sista återstående markavtalen (se status på www.vallafiber.se)

Ekonomi
Fiberinstallationen finansieras genom att varje medlem betalar en insats och därigenom blir delägare
i den ekonomiska föreningen som i sin tur äger och driver hela fibernätet.
Första insatsdelen (200 kr) betalades in 2015.
Andra insatsdelen ( 8000 kr) betalades in i juli 2016.
Tredje delen ( 8000 kr) planeras till oktober 2016.
Återstoden  planeras till våren 2017.

Samförläggningar
I Röreviken planerar Valla Fiber att samförlägga fiberrör med kommunens VA-projekt.
Schaktarbetet har startat för VA men förläggning av fiberrör och elkablar har ännu inte påbörjats.

Följande samförläggningsprojekt pågår och är delvis färdiga:
– Trafikverkets projekt i Wallhamnsrondellen
– Trafikverket korsningar under Hjältebyvägen
– Ellevio i Fjällebro 2, Grindarna och Kil

Samråd med Länsstyrelsen
Vi har haft förberedande samtal med handläggare för fornminnen, naturskydd mm. Länsstyrelsen har i juni gett ut  nya och enklare regler för skydd av fornminnen som reducerar det omfattande arbetet att redovisa på kartor hur vårt fibernät kommer att gå i förhållande till dessa skyddsområden.

Aktiviteter i september
Fortsätta med de sista markavtalen
Detaljprojektering hos entreprenören
Inventera fornlämningar som kan påverka fiberdragningen
Samråd med Länsstyrelsen om naturskyddsområden, fornlämningar etc
Samråd med Trafikverket om fiber som korsar eller går nära allmänna vägar
Markavtal och samordning med kommunen och Fortum/Ellevio inför samförläggning i Röreviken mm.
Förbereder material för arbete på tomterna

Övergripande tidplan (preliminär)
Grovprojektering och markägaravtal hösten 2015-hösten 2016
Tiderna nedan är preliminära och kommer att finslipas i samråd med entreprenören:
Detaljprojektering augusti-september 2016
Grävning från slutet av september 2016 till sommaren 2017.
Fiberblåsning och svetsning områdesvis från hösten 2016
Driftsättning områdesvis startar andra kvartalet 2017
Slutbesiktning oktober 2017
Statsbidrag utbetalas cirka 6-9 månader efter slutbesiktning.

 

2016-08-04 Dyrare efter 1:e september 

Projektet går nu in i en intensivare period där startmötet med entreprenören Hansson&Söner är planerat till 10:e augusti.
Sedan följer en detaljprojektering under en period av 3-4 veckor där man fastställer vilka fastigheter som skall fiberanslutas, hur nätdesignen ser ut mm.

Tillkommande fastigheter efter detaljprojekteringen kommer att ses som förändringsarbeten vilket innebär en extra kostnad för föreningen.

Fiberanslutningen kommer därför bli dyrare efter 1:e september. 

Medlemmar som tecknat anslutningsavtal (och sett till att det är hos Valla Fiber) senast 2016-09-01 betalar följande:
– 19 500 kr i insats för primär anslutning
– 9 750 kr för varje tillkommande (sekundär) anslutning på fastigheten

Kostnaden för att ansluta fiber efter den 1:e september 2016 ser ut enligt nedan:

VF-Pristrappa

2016-07-25 Tredje insatsen 

Redan nu vill vi informera om den tredje insatsen (de två första var på 200kr respektive 8000kr).

8000kr kommer att faktureras i oktober månad.

Vi vill samtidigt tacka alla våra medlemmar för de snabba inbetalningarna där 95% av er betalade in den första insatsen på så kort tid som 10 dagar.
Föreningen har nu dryga 4 miljoner kronor i kassan som täcker kostnaderna för de samförläggningar som redan är utförda samt de första kommande fakturorna från entreprenören när projektet drar igång senare i höst.

Så stort tack till er alla !

 

2016-07-18 Entreprenadkontrakt tecknat

Efter medlemsvärvning och statsbidragsbeslut så föll ytterligare en pusselbit på plats idag då ett totalentreprenadskontrakt tecknades med Hansson & Söner.

Totalentreprenadskostnad: 14,43 MSEK
Projekttid:  Cirka 16 månader
Underentreprenör för detaljprojektering blir RALA ( www.rala.com ) som är mycket erfarna inom fiberområdet.
Detaljprojekteringen börjar med ett startmöte den 10 augusti och förväntas pågå under 4 veckor.

Övergripande tidsplan
Tiderna nedan är preliminära och kommer att finslipas i samråd med entreprenören.
– Detaljprojektering augusti-september 2016
– Grävning kan i bästa fall bli från september 2016 till våren 2017
– Fiberblåsning och svetsning från hösten 2016
– Driftsättning december 2016 – sommaren 2017
– Slutbesiktning oktober 2017

En komplett statusuppdatering finns under sektionen Projektstatus på fliken Medlem.

Valla Fibers styrelse och entreprenadgrupp är väldigt nöjda med avtalets innehåll och ser fram emot ett bra samarbete med Hansson & Söner samt deras underentreprenörer.

 

2016-07-01 Första insatsen 

Vi har nu skickat ut AVI:n för den första insatsen på 8000kr med posten tillsammans med fastighetsanslutningsavtalet.
Betalningstiden är satt kort eftersom Valla Fiber har behov av pengar i kassan.
För att undvika att det grävs mer än nödvändigt hos oss alla har Valla Fiber gjort flera samförläggningar med andra aktörer i området.
Detta har gjort att Valla Fiber har dragit på sig kostnader, därför vore det mycket uppskattat om ni har möjlighet att betala denna första insats så snart som möjligt.

Kom ihåg att Tjörns Sparbank hjälper till med lån för investering av fiber.
Mer info hittar du på www.vallafiber.se under fliken Medlem eller kontakta Tjörns Sparbank.

 

2016-06-30 Årsredogörelse 2015

Årsredogörelsen för 2015 tillsammans med resultat/balansrapport mm. finns nu under fliken Medlem.

 

2016-05-31 Beviljat statsbidrag!

Tillsammans med 11st andra fiberföreningar så mottog Valla Fiberförening idag ett positivt statsbidragsbesked!

Detta innebär att vi har grönt ljus för att börja leverera fiber till alla våra medlemmar.

Efter mycket slit och lång väntan så är detta väldigt goda nyheter.

Vi återkommer efter styrelsemötet den 7/6 med mer detaljerad information om hur vi kommer att gå vidare.

Mer info hittar ni här:
Länk till Länsstyrelsen

 

2016-05-31 Protokoll

Protokollet från föreningsstämman finns nu under fliken Medlem.

 

2016-05-26 Positiva nyheter

Medlemsstämman den 12 maj

Medlemsstämma har hållits i Häggvallsskolan.
Protokollet kommer på medlemssidan så snart det är justerat.

Vi kan redan nu säga att det blir ett fiberprojekt!

Vi behöver ditt tecknade markavtal!

Har du som markägare frågor kring markavtalet eller sträckningen, hör av dig till styrelsen@vallafiber.se

Har du skrivit under markavtalet, men ännu inte fått iväg det? Då ber vi dig fortast skicka det till oss, Kråkedalsvägen 5 i Hjälteby.

Nu står besked om bidrag inför dörren (förväntas i slutet maj) och tecknade markavtal blir helt avgörande för projektet.

 

2016-05-07 Föreningsstämma 12:e Maj kl.18.00

Kallelsen finns under medlemsfliken. Har du glömt lösenordet så maila styrelsen@vallafiber.se

 

2016-05-06 Insatsen kvarstår

Styrelsen har beslutat att inte utkräva extra avgift av de som önskar teckna fastighetsanslutningsavtal fram till 2016-09-01, förutsatt att Fastighetens avlämningspunkt inte ligger mer än 50m från närmsta lämpliga kopplingspunkt till Valla Fibers ledningsnät, då beslutar styrelsen från fall till fall.

 

2016-04-10 Anbudsöppning

På måndag den 11 April har Valla Fiber anbudsöppning för alla anbud från entreprenörer som vill hjälpa oss att genomföra projektet.

Så fort vi har statsbidrag kommer entreprenören att sätta igång, dock är en det en förutsättning att vi har tecknade markavtal så entreprenören vet vart ledningen kan gå fram.

Vi har hittills 1/3 av markavtalen tecknade men de resterande kommer att behövas inom kort för att vi ska kunna genomföra projektet.
Har du som markägare funderingar kring markavtalet? Hör isåfall av dig till styrelsen på email styrelsen@vallafiber.se
Har du skrivit under markavtalet men ännu inte fått iväg det? Då ber vi dig att snarast skicka det till oss, Kråkedalsvägen 5, Hjälteby

Länsstyrelsen har äntligen kommit igång med att ge besked om bidrag.
Första beslutsomgången var sista mars då 16 av 170 fiberföreningar fick bidrag.
Nya beslut om bidrag från Länsstyrelsen kommer i slutet av april, maj och juni.
Vi har goda indikationer och förhoppningar att vi kommer få bidrag i någon av följande beslutsomgångar men med facit i hand så finns inga garantier i och med Länsstyrelsens arbetsprocesser.

2016-03-23 Första inbetalningen

Besluten om statsbidrag har försenats i omgångar från augusti 2015 till (förhoppningsvis) sista mars 2016. Under tiden har Valla Fiber arbetat med frivilliga krafter för att göra en grovprojektering och översiktlig fiberkarta så att vi har kunnat börja med markavtalen.

Konstruktions- och Upphandlingsgruppen har färdigställt ett upphandlingsunderlag för fiberentreprenaden som annonserades ut den 4 mars 2016. Det är en totalentreprenad som även innefattar detaljprojektering.  Anbud skall vara inne den 11 april.

I Röreviken har Valla Fiber gjort underlag för att samförlägga fiberrör med kommunens VA-projekt.  Kommunens upphandling beräknas bli klar före slutet av mars.

De första fiberrören för Valla Fiber har samförlagts i Trafikverkets projekt i Wallhamnsrondellen.

Vi räknar med att begära in den första delen av insatsen, 8 000 kronor per anslutning, i april.

Mer detaljer rörande tidsplan mm. (som endast är för våra medlemmar) hittar ni på fliken Medlem här ovan.

 

2016-03-04 Nu händer det!

Det var väldigt länge sedan vi uppdaterade något här på hemsidan och vi har tom. fått frågor om projektet är nedlagt eller vad som pågår så till att börja med så får vi be om ursäkt för de uteblivna uppdateringarna.

Vi kan  lova er att fiberarbetet har rullat på i hög fart och har  sedan jul och nyår ökat ytterligare i intensitet inom flera områden.

Då många saker börjar röra på sig så ämnar vi att hädanefter uppdatera hemsidan på veckobasis.

 

Så nu börjar det äntligen hända saker!

Här nedan följer några goda nyheter!

 

Statsbidrag

Länsstyrelsen har nu skrivit att det verkligen blir en första beslutsomgång om statsbidrag den 29 mars. Efter alla förseningar är det skönt att det äntligen blir klart. Vi beslutade på stämman att inte skriva kontrakt på grävningen innan vi vet om vi får statsbidrag. Vi räknar med att Valla Fiber har en hög prioritetspoäng och borde få positivt beslut redan i första omgången. Detta är något som har skjutits på framtiden ett flertal gånger men just nu så känns det oerhört skönt att få ett beslut!

 

Entreprenad för fiberprojektet

Våra anbudshandlingar är nu klara och blev tillgängliga för entreprenörer den här veckan. Annonseringen sker på en webplats för entreprenadarbeten och handlingarna är då tillgängliga för alla intresserade företag. Anbud skall vara inne den 11 april.

De intressantaste delarna av anbudshandlingarna hittar ni på hemsidan under fliken ”Medlem”.

Om man vill se hela anbudsunderlagets samtliga 22 dokument så finns de nu annonserade på följande länk:

http://kommersannons.se/elite/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=13434

För att ladda ner materialet så måste man skapa ett konto på KommersAnnons, vilket är gratis och går snabbt att göra.

 

Första spadtaget

I Wallhamsrondellen lägger Valla Fiber rör tillsammans med Trafikverkets projekt för att bygga en rondell.

Första rören är lagda och vi passade på att ha en liten ceremoni för första spadtaget, se nedan.

wallhamn_fiber2 wallhamn_fiber1 wallhamn_fiber4

wallhamn_fiber3

 

 

Markägarmöten

Möten har hållits för samtliga 16st områden där styrelsen har presenterat föreslagen sträckning och markägare har kommit med värdefulla förbättringsförslag samt saker att tänka på.

torsdagen den 10:e Mars kl. 18.00 i Häggvalls aula så kommer det att hållas ett uppsamlingsmöte för de markägare som inte kunnat närvara på tidigare möten.

Att få markavtalen underskrivna är en väldigt viktig del i projektet så om du inte har skrivit under ber vi er att göra så snarast. Finns det frågor runt avtalet, sträckning mm. så är det bara att kontakta styrelsen.

 

Leverans av nodhus

I augusti så slöt vi avtal för att köpa 2st begagnade nodhus som kommer bli fibernätets centrala punkt.

I måndags fick vi ett glädjande samtal att de hade blivit tillgängliga och att de kommer att levereras under nästa vecka.
Som ni ser nedan så behövs det lite utvändig uppfräschning men förutom det visuella så är bodarna i riktigt bra skick.

Nodhus framsida Nodhus baksida

På återseende nästa vecka !

2015-11-20 Dyrare efter 30:e november !

Efter 30 November blir fiberanslutningen dyrare.

Medlemmar som undertecknat (samt sett till att avtalet är Valla Fiber tillhanda) senast 2015-11-30 betalar följande:
– 19 500 kr i insats för primär anslutning av medlemmens fastighet.
– 9 750 kr i insats för varje sekundär anslutning av medlemmens fastighet.

Medlemmar som undertecknat (samt sett till att avtalet är Valla Fiber tillhanda) efter 2015-11-30 betalar följande:
– En engångsavgift på 3000kr + moms
– 19 500 kr i insats för primär anslutning av medlemmens fastighet.
– 9 750 kr i insats för varje sekundär anslutning av medlemmens fastighet.

Varför blir det dyrare att ansluta fiber till fastigheten efter 30 november?
Ansökan för statsbidrag är nu låst och föreningen kan inte få mer i bidrag än vad som är angivet i vår ansökan.
Anslutningar som tillkommer senare är således inte medräknade i bidragsansökan.

Kostnaden för att ansluta fiber kommer bli dyrare med tiden, se bild nedan över förväntad utveckling.

insatser

 

2015-11-16 Överlåtelseavtal

När en fastighet överlåts förväntas den nye ägaren överta insatskapital och anslutningsavtal samt söka medlemskap i Valla Fiber ekonomisk förening.
Medlemskap är obligatoriskt om man vill fortsätta att utnyttja fiberanslutningen.

Under fliken ”Medlem” på hemsidan så finns nu en .pdf-fil innehållandes instruktion och blankett som skall fyllas i vid överlåtelse av fastighet.

Blanketten ligger under sektionen Instruktioner och är benämnd ”VF 013 Överlåtelseavtal”.

 

2015-10-21 Statsbidraget kraftigt försenat

 

Februari 2016

Beslut om statsbidrag kan inte fattas förrän tidigast i slutet av februari 2016.
Detta är en kraftig försening jämfört med september 2015 som vi förväntade oss när vi hade stämma i juni.
Efter en remissrunda måste Jordbruksverket omarbeta förordningen för fiberstöd där skälet sägs vara synpunkter från Konkurrensverket.
Dessutom har Jordbruksverket ytterligare förseningar i det datasystem som skall behandla ansökningarna.

Bibehållen fart i projektet

Valla Fiber kommer att fortsätta med förprojektering, markavtal och anbudshandlingar för entreprenaden för att kunna starta projektet så snabbt som möjligt när beslutet om bidrag har kommit.
Planen är att begära in anbud på fiberentreprenaden så att de är utvärderade och kontraktet klart i februari.
Då har vi fortfarande en god chans att bygga färdigt under 2016, även om myndigheternas förseningar ökar risken för att vi inte har allt i drift till julafton 2016.

Vid stämman aviserade vi en delinbetalning av medlemsinsatsen på 8000 kronor vid projektstart, tidigast i september.
Delinbetalningen förskjuts nu till februari.
Som aviserat vid stämman kan det bli aktuellt att begära en mindre del senare i höst/vinter för att driva förprojekteringen vidare.
Jobbet görs nästan uteslutande med ideella krafter men vi behöver köpa en del specialisttjänster lite längre fram i projektet.

Samförläggning med VA-projektet i Röreviken

Lantmäteriförrättningen om Röreviken har nu vunnit laga kraft.
Vi planerar att lägga rör för fiber i schakten där kommunens VA-projekt går fram och vi har just fått tillbaka entreprenadritningar för granskning.
Här är vi helt beroende av kommunens tidplan.
Vi återkommer när vi vet mer men det är väldigt skönt att det kommer igång!

Anslutningsavtal

Att vår anslutningsgrad är hög är väldigt positivt.
76% av permanenthushållen och 45% av fritidshusen har skrivit på anslutningsavtalet.
Detta gör att möjligheten att genomföra projektet ekonomiskt är god samt att sannolikheten att få bidrag beviljat i första omgång är hög.

Vi har väntat med att skicka ut era anslutningsavtal för att vi ville kontrollera mot Jordbruksverkets definitiva förordning först.
Vi kan bara beklaga att det nu blir ytterligare väntetid.

Gott mod

Vi i styrelsen och arbetsgrupperna ser detta som ett farthinder på vägen mot att fiberansluta vårat område men arbetar på med gott mod och ett oförändrat mål att se Kalle Anka via fiber  den 24/12 2016 kl. 15.00.
Vår höga anslutningsgrad (tack vare er medlemmar) är föreningens ess i rockärmen i kampen om bidraget så vi hoppas verkligen att vi blir tilldelade bidragspengar i första rundan under februari.

 

2015-10-08 Lägesuppdatering 

Här kommer en övergripande lägesuppdatering som beskriver några av de saker som pågår parallellt i projektet.

Har ni frågor rörande projektet så är det bara att höra av sig till info@vallafiber.se eller styrelsen@vallafiber.se så skall vi svara efter bästa förmåga.

Vi vill samtidigt passa på att ursäkta oss för det skrala informationsflödet till er medlemmar men som ni kommer se här nedan så ligger vi inte på latsidan.

Ansökan uppdaterad

Projektgruppen skickade efter en egen förprojektering in ansökan om statsbidrag som registrerades hos Jordbruksverket den 4:e mars.
Ansökan uppdaterades den 30:e september med aktuellt antal anslutningar och ny kostnadskalkyl.
projektstod_ansokan3

 

Entreprenadupphandling

En Konstruktions- och Upphandlingsgrupp har bildats för att sköta upphandlingen av material och tjänster under projektets färdigställande.
Arbetet att bygga upp ett upphandlingsunderlag för fiberentreprenaden pågår och förväntas vara klart under senare delen av oktober alternativt första delen av november månad.

Tjörns kommun har tillmötesgått föreningens önskemål gällande att använda kommunens abbonemang på www.opic.com för att publicera underlaget enligt föreskrifterna om offentlig upphandling.

Detta är vi i föreningen mycket glada för då vi slipper en stor kostnad i projektet.

 

Samförläggning i Röreviken

I Röreviken har Skanova gett besked om att de inte tänker bygga ett kommersiellt fibernät.
Valla Fiber förbereder därför samförläggning av fiberrör med planerat VA-projekt.
Föreningen har skapat underlag för att ha fiberrören med i upphandlingsdokumenten för VA-entreprenaden.
Valla Fiber deltog i Lantmäterimöte den 23 juni.
Ett samordningsmöte med Tjörns Kommun, ÅF, Fortum, Valla Fiber och Skanova hölls den 30 juni.
Lantmäteriet har fattat beslut om ledningsrätt, överklagandetiden gick ut 2 oktober.

 

Medlemsvärvning

Medlemsvärvningen är nu avslutad.
På grund av förseningar i behandlingen av statsbidrag var det dock fortfarande möjligt att gå med under hela september.
Man kan fortfarande bli medlem i föreningen men är inte garanterad bidraget på 40% då tiden för komplettering av ansökan har passerat.

 

Avtalsvillkor för anslutning

Anslutningsavtalen skickades ut direkt efter medlemsstämman.
En extra anslutning till samma fastighet kommer att kosta 50% av den första anslutningen.
Underskrivna avtal för drygt 550 anslutningar har kommit in och behandlats under sommaren.

 

Markavtal

Den 29/9 hölls ett markavtalsmöte med markägare som berörs av fibernätet inom områdena Vallahed, Gamla Myggenäs, Häggvall och Röreviken.
Vi vill tacka alla som kom på mötet och bidrog till bra diskussioner och ideér om hur vi kan förbättra dragningen av vårt gemensamma fibernät.
Markavtal kommer inom det närmsta skickas ut till markägare inom ovanstående områden följt av en personlig kontakt från någon inom föreningen.
Markägare inom övriga områden kommer att bli kontaktade områdesvis inom de närmaste veckorna.

 

Generell tidplan

– Detaljprojektering, markägaravtal juni – december 2015
– Ansökan om statsbidrag lämnades in den 4mars, uppdaterad 27 juli och 30 september
– Beslut om statsbidrag är försenat, men det finns förhoppning om en första beslutsomgång den 30 november
– Grävning april-augusti 2016
– Fiberblåsning och svetsning områdesvis september – oktober 2016
– Driftsättning nov-dec 2016
– Slutbesiktning dec 2016

 

 Ekonomi

Fiberinstallationen finansieras genom att varje medlem betalar en insats och därigenom blir delägare
i den ekonomiska föreningen som i sin tur äger och driver hela fibernätet.
Insatsen delas i flera delar som betalas in successivt under de ca två år som projektet löper.

Styrelsen har fått mandat att starta projektet förutsatt att anbuden för entreprenaden visar att vi kan
färdigställa projektet till den anslutningskostnad som det beslutades om på medlemsstämman.

Eftersom statsbidraget och momsåterbetalningen kommer flera månader efter att entreprenaden är
avslutad behöver föreningen ett banklån under knappt ett år.
För statsbidraget krävs att vi visar upp ett lånelöfte som garanterar likviditeten vilket Tjörns Sparbank har gett oss.

 

Samråd med Tjörns Kommun

Den 6 mars hade vi vårt första samrådsmöte med kommunen om frågor där Valla Fiber behöver stöd
och information från Tjörns Kommun.

Sammanfattning av arbetet efter det:

– Områdesgränser för Valla Fiber. Tjörns kommun godkände våra gränser och det finns ännu inga angränsande fiberprojekt.

– Kommunen hade inget emot vår utökning i Spjärr och Kåtorp

– Samordning med andra markarbeten i området, konkret nu är VA-projektet i Röreviken,

– Kommunen har skrivit under det formulär om samråd som Jordbruksverket kräver.

– Vi har haft ett förberedande samtal med kommunens handläggare för strandskydd.
Vi behöver göra en ansökan om dispens med karta över fiberdragning och skåp inom samtliga strandskyddsområden.

 

Samråd med Länsstyrelsen

Vi har haft förberedande samtal med handläggare för fornminnen, naturskydd mm. som kommer att bli ett omfattande arbete att redovisa.

 

Statsbidrag

EU har nu godkänt stödprogrammet så vi väntar på jordbruksverkets detaljbestämmelser.

I regeringsbeslut den 12 mars står att SCBs definition av tätorter från 2010 skall gälla för programperioden 2014-2020.
PTS har levererat en marknadsanalys där man kommer fram till att alla tätorter över 200 invånare förväntas få fibererbjudande från kommersiella operatörer närmaste 3 åren.

Inga tätorter över 200 bofasta får bidrag vilket innefattar tex. Almösund, Myggenäs och Höviksnäs.

Vårt fibernät skall publiceras på en karta av Länsstyrelsen så att kommersiella operatörer kan anmäla om de tänker bygga fibernät i någon del av vårt område.
Länsstyrelsen är kraftigt försenad med utvecklingen av ett sådant datasystem så kartan är inte publicerad och vi väntar därför på besked.

 

Nodhus

I samband med att telestationer monteras ner på många platser i Sverige så har föreningen fått möjligheten att köpa två nodhus/teknikbodar.
Detta är vi väldigt glada för då det är en besparing på åtskilliga 10.000-tals kronor.

Bodarna beräknas bli levererade under november-december. Exakt placering av bodarna är ännu inte bestämt.

Här nedan ser ni exempel på hur bodarna ser ut.

bodar

Aktiviteter i oktober

Komplettera förprojekteringen.

Sammanställa underlaget för upphandling av fiberentreprenaden.

Inventera fornlämningar som kan påverka fiberdragningen.

Samråd med Länsstyrelsen om naturskyddsområden, fornlämningar etc

Samråd med Trafikverket om fiber som korsar eller går nära allmänna vägar

Presentera markavtal för markägarna. Möten områdesvis.

Markavtal och anbudsunderlag inför samförläggning i Röreviken.

 

2015-09-17 Deadline för ansökan

Myndigheterna har nu bestämt datumet då ansökan för statsbidrag ska vara komplett.
Datumet är satt till 30/9.
Du som ännu inte är medlem, anmäl dig på fliken Bli medlem snarast, så skickar vi anslutningsavtal för påskrift.

Se sedan till att Valla Fiber har ditt undertecknade fastighetsanslutningsavtal tillhanda senast den 25:e september så att du är garanterad bidrag.

 

2015-08-18 Försenade myndigheter

Myndigheterna är försenade i sina förberedelserna att kunna tilldela statsbidrag.

I skrivande stund är det högst oklart när under hösten som ansökan stängs och när beslut kan förväntas.

Dessutom är myndigheterna försenade med sin programvara som ska användas för att publicera fiberföreningars fiberkarta. Denna publicering är till för att kommersiella aktörer ska få en möjlighet att svara på om de har planer att förlägga fiber inom delar av ett verksamhetsområde.
Ett område där en kommersiell aktör har planer på att bygga fiber, är inte berättigat till bidrag.

Vad innebär detta för Valla Fiber?
Det innebär att du som ännu inte bestämt dig för att du vill ha fiber, fortfarande kan teckna fastighetsanslutningsavtal och få bidrag. För alla er som redan skickat in påskrivna avtal innebär det att det kommer dröja en bra stund till innan styrelsen kan skicka tillbaka er kopia.
Förövrigt kan sägas att det jobbas hårt med att få ihop ett komplett förfrågningsunderlag inför upphandlingen av entreprenaden. Slutdatum för arbetsgruppen är satt till 31/8.

Som vanligt pågår många saker samtidigt, allt ifrån kontroll av strandskydd till möjligheten att köpa nedmonterade telestationer.

Vi återkommer fortast möjligt när vi vet mer om hur det går för myndigheterna tillsammans med en övergripande statusuppdatering.

 

2015-07-26 Statusuppdatering

OBS!
Myndigheterna har senarelagt beslutsprocessen, men har ännu inte meddelat deadline för uppdatering av bidragsansökan.
Du kan därför fortfarande teckna fastighetsanslutningsavtal och få fiber till din fastighet 40 % billigare.

Skicka ett mail till styrelsen@vallafiber.se eller skicka in avtalen!
Statusuppdatering

Det är mycket som händer just nu och vi som är aktiva i projektet känner av föreningens storlek.

Vad händer härnäst och vad behövs det hjälp med?
Nu börjar arbetet med att precisera hur fibernätet ska se ut.

Vårt första utkast skall bearbetas för att hitta en praktisk och framtidssäker dragning till rimlig kostnad.
Här behövs lokal kännedom i de olika områdena för att hitta den bästa dragningen.

Fornlämningar längs nätdragningen måste beaktas och slutligen diskuteras med Länsstyrelsen.
Här behövs hjälp med att identifiera fornlämningar i kartor och register och hitta förslag på framkomlig väg.
För de platser där vi måste gå fram nära fornminnen skall vi göra en beskrivning med karta till Länsstyrelsen.
En arbetsgrupp är skapad men vi behöver fler aktiva i den gruppen.

Har du god kännedom om ditt närområde?
Är du villig att ta en cykeltur eller en vända med bilen för att ta en extra titt på omgivningarna för att på så sätt hjälpa föreningen till det bästa möjliga fibernätet?
Kontakta någon i styrelsen eller hör av dig till styrelsen@vallafiber.se

Markavtal
Där ledningen behöver dras på fastighetens mark, utöver den fiber som den egna fastigheten behöver, kommer det att diskuteras personligen med varje markägare om var och hur ledningen kan dras (berör i huvudsak jordbruksfastigheter). Ett särskilt markavtal upprättas för detta mellan markägare och föreningen.

Arbetet med markavtal har påbörjats och kommer att pågå under hösten/vintern.
Vi har fått ett tillskott i bemanningsskaran för att hjälpa till med markavtalen men fler personer behövs. I första hand handlar det om att diskutera tänkt ledningsdragning och lämplig/möjlig framkomlighet på berörda fastighetsägare.

Utökning av verksamhetsområdet
Verksamhetsområdet har utökats till att även inkludera Kåtorp, Spjärr och Habborsby.
Med en anslutningsgrad på närmare 90% i detta område så hjälper det föreningen i kampen om bidragspengarna.
Stort tack till alla inblandade som på några få dagar lyckades teckna avtal med så gott som samtliga fastigheter i området !

Upphandlingen
Konstruktions- och Upphandlingsgruppen har kommit långt med underlaget för att upphandla gräventreprenaden.

Samråd
Kommunen har återkommit med undertecknat samråd som krävs för ansökan om statsbidrag.

 

2015-06-08 Protokoll från stämman

Protokollet från föreningsstämman är nu publicerat på fliken Medlem.

 

2015-06-05 Statusuppdatering

Valla Fiber första medlemsstämma hölls den 2 juni där cirka 200 medlemmar kom för att besluta om projektet.

Styrelsen får mandat att starta fiberprojektet förutsatt att statsbidrag beviljas senast nästa vår och att anbud från entreprenörer visar att projektet kan genomföras inom den överenskomna insatsen per medlem.

Protokollet kommer efter justering att finnas på Medlemssidan.

Medlemsavtal har skickats med brev till alla medlemmar för att skrivas under.

Vi kommer att ta kontakt med berörda markägare för att diskutera ledningsdragningen och skriva markavtal allteftersom projekteringen fortskrider.

Efter stämman hade vi en frågestund på cirka en timme.
Många av frågorna och svaren kommer att publiceras under ”Frågor och svar” inom de närmaste dagarna.

Nu startar en ny fas i projektet med mer konkreta samråd med Länsstyrelse och andra myndigheter, uppdatering av ansökan om statsbidrag och kontakt med tänkbara entreprenörer.

2015-06-04 Anslutningsavtalen är postade!

Härnedan ser ni dagens arbete med att få i ordning alla brev innehållandes fastighetsanslutningsavtalen till er medlemmar.
Samlade krafter av stora som små samt gamla som unga krävdes.
Stort tack för all hjälp!

I brevet ni får finns två exemplar av fastighetsanslutningsavtalet samt ett frankerat svarskuvert.
Fyll i och underteckna båda exemplaren.
Skicka tillbaka båda exemplaren med svarskuvertet senast den 11 juni 2015.

Instruktioner hur man fyller i avtalet finns under fliken Medlem

 

20150604_181531  20150604_181525  20150604_181449

 

2015-05-23 Statusuppdatering

Vad är på gång i projektet?

– Vi har nu fått kostnadsberäkning från förstudien som bekräftar vår tidigare uppskattning att kostnaden, efter statsbidrag, bör hamna under 20 000 kronor per anslutning.

– Nu detaljgranskar vi resten av förstudieresultatet för att få en bra teknisk grund för höstens upphandling av huvudentreprenaden.

– En särskild grupp har börjat utarbeta förfrågningsunderlag, allt från formella och kommersiella villkor till tekniska specifikationer.

– Samtidigt har vi gjort underlag för att vara beredda att samförlägga fiberkanalisation med kommunens VA-projekt i Röreviken om/när VA-projektet startar.

– Ingen har väl missat att Valla Fiber kommer att hålla föreningsstämma den 2 juni. På föreningsstämman är alla medlemmar välkomna, dock bara en person per hushåll för annars finns ingen lokal som vi kan få plats i.

– Mer information om föreningsstämman har gått ut via e-mail till alla medlemmar

 

2015-05-17 Föreningsstämma 2/6

Följande information har mailats ut till samtliga medlemmar i föreningen. 
För de som inte angett en mailadress så har kallelsen postats den gamla traditionella vägen…

Om du inte fått kallelsen de närmsta dagarna, var snäll och kontakta styrelsen på styrelsen@vallafiber.se så att vi inte missat någon. 

Valla Fiber Ekonomisk Förening kallar härmed till föreningsstämma.

När: Den 2 Juni kl 18:00

Var: Häggvallskolans idrottssal (samåk gärna, begränsat med parkering)

Föreningsstämman är ett beslutsmöte där alla medlemmar får vara med och besluta.

På föreningsstämman är alla medlemmar välkomna, dock inte alla i hushållet för då finns ingen lokal som vi kan få plats i. Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om grannen inte kan komma kan du, via fullmakt, företräda högst en annan medlem.

På denna föreningsstämma kommer medlemmarna besluta om de ekonomiska ramarna för projektet, med andra ord vad varje anslutning kommer kosta i insats till föreningen. Utefter dessa ekonomiska ramar beslutar föreningsstämman om att ge mandat till styrelsen att starta projektet.

Innan den 2 juni skickas styrelsens förslag till beslut ut via e-mail till alla medlemmar.

Efter beslut på föreningsstämman skickas anslutningsavtal för godkännande till alla medlemmar. Genom påskrift av avtalet beslutar sig medlemmen för att installera fiber. Det är viktigt att föreningen får tillbaka påskrivna avtal så fort som möjligt för att tidplanen ska hålla.
Välkomna till mötet!

Med Vänliga Hälsningar

Interimsstyrelsen för Valla Fiber Ekonomisk Förening

 

2015-05-11 Statusuppdatering

Vad är på gång i projektet?

– Förstudien är upphandlad och om någon vecka har vi en bättre kostnadsuppskattning över vad det kostar att för oss i Valla Fiber att få fiber installerad i våra fastigheter.

– Den 2 juni planerar vi att hålla föreningsstämma och förberedelserna är i full gång. Ett roligt problem har varit att hitta en lokal som rymmer alla våra medlemmar. I skrivande stund är vi nu 516 medlemmar. På föreningsstämman är alla medlemmar välkomna, dock bara en person per hushåll för annars finns ingen lokal som vi kan få plats i.

– Alla som är medlemmar före sista april har rösträtt på Föreningsstämman. Där kommer beslut tas om styrelse för det kommande året och om Valla Fiber projekt ska gå vidare utifrån förstudiens kostnadsuppskattning.

– Mer information om föreningsstämman kommer via e-mail till alla medlemmar.

– Efter beslut på Föreningsstämman skickas anslutningsavtal till alla medlemmar där medlemmen beslutar sig för att installera fiber.

– Även markavtal kommer att diskuteras och kontakt kommer att tas med markägare.

– Mer information kommer om både anslutningsavtal och markavtal.

– Undertecknade avtal är en förutsättning för att projektet ska klara tidplanen att leverera fiber innan kl 15:00 den 24 december 2016!
Det är mycket som ska hinnas med innan dess detaljprojektering, upphandling, grävning etc.

 

2015-03-29 Nästan 500 medlemmar!

Pga. resor och semester så har det varit skralt med uppdateringar det senaste, vi ber om ursäkt för detta.

Den roligaste nyheten att nämna är att föreningen i skrivande stund består av 490st medlemmar !
Det är alltså långt över vad vi kunnat drömma om för 3 månader sedan då projektet startade.
I många andra fiberprojekt så har det tillkommit 10-15% nya medlemmar när grävmaskinen påbörjar arbetet så vi kan inte säga annat än att det ser väldigt väldigt bra ut.

 

Förfrågningsunderlaget för förstudien är ute och vi har begärt svar av ett antal företag till 8 april.
Offerterna kommer då att utvärderas och vi kommer gå vidare med ett av företagen.
Det kommer bli väldigt spännande att se vad för-projekteringen kommer att visa och vi kommer hålla er medlemmar uppdaterade.

 

Föreningen har både haft och kommer att ha bråda dagar framöver.
Följande kalender lever vi efter för tillfället:

– 14 mars Svanviks vägförening har årsmöte. Styrelsemedlemmar svarar på fiberfrågor

– 16 mars Sörbyvägens samfällighetsförening har årsmöte. Styrelsemedlemmar svarar på fiberfrågor

– 26 mars 18.00 i Häggvallskolan.
Pelle Persson har fibermöte för blivande fiberföreningar.
Några ur styrelsen närvarade.

– 7 april nästa ordinarie styrelsemöte.
En kommunikationsoperatör (KO) är inbjuden för att presentera deras roll i fiberprojekt och för att svara på frågor.

– 8 april sista dagen för offerter att skickas in gällande för-projekteringen

– 12 april Sundsby Kile har årsmöte 13.00 i Sjöstugan.

– 12 april möte med bostadsrättsföreningen i Hjälteby.

– 5 maj ordinarie styrelsemöte.

 

Det företag som får uppdraget att göra en för-projektering har hittills väldigt bra underlag gällande antalet medlemmar men om ni vet några fastigheter som ännu kanske inte fått fiberinformation eller fortfarande tvekan, se om ni inte kan få med dem på tåget.

Men kom ihåg: Ett nej är alltid ett nej !

Dock kommer denna prisvärda möjlighet till fiber aldrig att komma tillbaka till Valla !

Nu siktar vi på 500 medlemmar ! 

 

2015-03-08 Ansökan inskickad

Ett stort delmål i projektet är nått.
Ansökan för EU-bidraget (som är en förutsättning att projektet blir verklighet) är inskickad.

Kostnadskalkylen är beräknad på 400 fastigheter.
Enligt bestämmelserna så får man revidera sin ansökan.
Då det tillkommer fastigheter mer eller mindre varje dag så kommer kalkylen och ansökan att uppdateras allt eftersom.
När vi har en klar förprojektering så kommer även den ge en sannare bild av vårt projekts totalkostnad.

Arbetet med att skriva en kravspecifikation till upphandlingen av för-projekteringen har påbörjats.
Detta kommer ta mycket tid och kraft men då entreprenörerna räknar med ca: 6-8veckor från beställning till leverans av färdig för-projektering så är det viktigt att jobba snabbt för att ha något färdigt inför medlemsstämman senare i vår.

Under denna vecka så har det tillkommit ytterligare 30 fastigheter så vi närmar oss nu 450 med stora kliv !

Om mars visar på fint väder så kanske flera av våra fritidsboenden kommer ut till området för att se till sina hus.
Ta tillfället i akt och informera dem om projektet så att de inte missar denna möjlighet !

Det är också viktigt att poängtera:
Blir föreningen tilldelad ett bidrag på 40% så kommer BÅDE permanentboende och fritidsboende få ta del av detta bidrag.
Den enda skillnad mellan permanentboende och fritidsboende är gällande poängräkningen i ansökan men denna är alltså helt ovidkommande rörande vem som får ta del av bidraget.
Alla delar lika, oavsett permanentboende eller fritidsboende. 

 

2015-03-02 400st medlemmar!

Den osannolika utvecklingen av medlemsantalet fortsätter!

Vecka 10 kunde inte börjat på ett bättre sätt än att vi spränger 400-gränsen.

Under v.9 så har det anslutit ytterligare 85st fastigheter. 
402
(Ovanstående graf slår de flesta aktiekurvor på börsen… )

Vi ser att mer och mer av fritidsbostäderna nu ansluter vilket innebär att inte bara ambassadörerna (som alltid gör ett grymt jobb) utan även övriga medlemmar har spridit informationen till de vanligtvis inte är på ön.
Det är tillsammans vi kan bli fler!

Samtidigt är det viktigt att poängtera att ”ett nej är ett nej”.
En del hushåll kan/vill inte ansluta sig av olika anledningar vilket måste respekteras.
Det primära i medlemsrekryteringen är att ALLA hushåll ska ha fått informationen om fiber, oavsett om de är permanentboende eller fritidsboende.

Med 400st fastigheter så kan vi säga att vi är relativt säkra på att projektet kommer bli verklighet, förutsatt att vi får ta del av EU-bidraget på 40%.

En av de viktigaste delarna i poängberäkningen (som kommer avgöra om vi får EU-bidraget) är anslutningsgraden.
Anslutningsgraden beräknas endast på permanentboende.
Anslutningsgraden beräknas inte på fritidsboende men de kommer få ta del av bidraget.

Lite statistik

Av 400st medlemsfastigheter så är 306st permanentboende.
Om vi räknar med 500st permanentboende totalt i området så hamnar vi idag på en anslutningsgrad på 61%

Vid 65% så får man sin första poäng…. Så vi är väldigt väldigt nära att kamma hem poäng även inom denna del.
Når man 85% så får man maxpoäng för delen ”Anslutningsgrad”.

Så fortsätt hjälp oss med rekryteringsarbetet! Vi tävlar mot andra föreningar! 

Imorgon tisdag är det styrelsemöte. Den viktigaste punkten på agendan är bidragsansökan.
Den är så gott som helt klart och skall bara klubbas igenom av styrelsen.
Vi återkommer längre fram med detaljer runt bidragsansökan.

Det blir svårare och svårare att hitta fastigheter i vårat område som ännu inte gått med vilket är väldigt roligt.

Nu siktar vi på en anslutningsgrad över 65% innan 31/3!

 

2015-02-22 Över 300st medlemmar!

På mötet i torsdags kunde vi stolt nämna att föreningen bestod av 250st medlemmar.

Efter mötet så var det många som gick direkt hem till sin dator för att gå med i föreningen och under helgen har våra ambassadörer gjort ett jättejobb med medlemsrekryteringen.
Även ett kombinerat VA/Fiber-möte i Röreviken har bidragit med många nya medlemmar.

Efter v.8 kan vi konstatera att:

  • Vecka 8 är den bästa vecka gällande antalet nya medlemmar sedan rekryteringen påbörjades
  • Denna vecka anslöt hela 100st medlemmar
  • Föreningen består i skrivande stund av 313st medlemmar !!

Målet den närmsta tiden är att få klart en första version av bidragsansökan.
De flesta pusselbitar är på plats och vi hoppas kunna skicka in en ansökan inom 14dagar.

Nästa steg kommer sedan vara att upphandla en entreprenör för för-projekteringen.
För-projekteringen kommer att ge oss en ”avancerad gissning” gällande projektets totalkostnad.
Det är också i detta skede som vi kan uppskatta hur mycket varje anslutning kommer att kosta.
Under tiden hoppas vi att medlemsantalet har ökat ytterligare och därmed medför en lägre anslutningskostnad per fastighet.

”Hela Tjörn skall leva” heter det.
Det är nog att ta i gällande vårt projekt men man kan utan tvekan säga att ”Valla lever”.
Det pratas fiber med de man möter på söndagspromenaden, personer man inte träffat innan frågar ”Ska ni ha fiber?”, i kassakön hör man ”Hoppas tillräckligt många går med på fiber” mm.

Uppbyggnaden av en framtidssäkrad kommunikationsinfrastruktur i vårat område berör och det är nog inte så konstigt med tanke på att detta är den största förändringen sedan el-nätet.

Här är lite aktuella siffror:

Oversikt

2015-02-20 Mycket lyckat möte!

Informationsmötet som hölls igår i Häggvallsskolan kan bara summeras med ett ord: SUCCÈ

Då man inte behövde anmäla sig till mötet så visste vi inte riktigt hur många som kunde tänkas komma.
Vi ansåg dock att aulan i Häggvallskolan skulle räcka med marginal.
I efterhand kan vi som var där konstatera att denna lokal inte ens i närheten räckte till…
Flera medlemmar nämnde även att mötet skapade långa köer ut på landsvägarna.

Men vem kunde tänka sig att ca: 200personer skulle komma och lyssna på ett fiberföredrag en mörk torsdagskväll i februari (?)

Det ställdes många bra frågor och diskussionerna rörande grävning på egen tomt, vem äger vad, hastigheter i nätet mm. gav förhoppningsvis en klarare bild av hur allt hänger ihop.

Vi vill samtidigt tacka Göran Engblom och Pelle Persson för deras bidrag till kvällen.

Det är verkligen jätteroligt att se intresset från hushållen i området och den stora uppslutning det blev på mötet.
Samtidigt vill vi be om ursäkt till de som fick stå upp i ca: 2 timmar pga. för liten lokal.
Vi lovar att boka en mycket större lokal till föreningsstämman senare i vår!

Vad som var extra roligt att se efter mötet var de nya medlemmar som gick med i föreningen via hemsidan.
Mellan kl. 20-23 igår fick föreningen närmare 20st nya medlemmar så nu är vi påväg i hög fart mot 300st medlemmar!

Här nedan finner ni länken till presentation och några bilder som togs under mötet.

Kvällens möte gav oss också en boost av energi för att kunna leverera ett bra kostnadsförslag till stämman senare i vår.
Nu håller vi ångan uppe och hjälps åt att prata med våra grannar för att bli ändå fler i föreningen.

Många medlemmar har hittills gått med tack vare ambassadörerna, flygblad, tidningsartiklar och information här på hemsidan.
Nu krävs det medlemsvärvning över köksbordet.
Det är här du som medlem kan hjälpa till som mest !
Så känner du någon som är lite tveksam eller inte fått ”rôva ur vagnen” att anmäla sig, övertyga dem att det är nu det gäller.

Fibertåget går snart och ingen vill väl stå kvar på perrongen !?

Som Mikael sa på mötet: ”Som Tjörbû så gillar du det när det är BILLITT !”

Så desto fler vi blir, desto billigare blir det för dig !

Presentation Valla Fiber 19 feb – Klicka här !

Klicka på bilderna för att se en större version.

2015-02-19   2015-02-19_2

aaaa   aaa

2015-02-19_3   2015-02-19_4

 

2015-02-15 Nu är vi 200st ! 

Vi trodde att det skulle bli svårt att nå förra veckans antal av nytillkomna medlemmar, men oj vad fel vi hade.

Vi har nu passerat 200-gränsen och tillströmningen är som en vårflod.
Även under vecka 7 har det i snitt tillkommit 10st fastigheter per dag ! 

Under veckan har vi sett alla möjliga tillvägagångssätt att övertyga hushåll att gå med i föreningen.
Allt från sms via döttrar i Karlstad som övertalar sina föräldrar att gå med i föreningen till utpressning av släktmedlemmar där merparten av släkten redan är medlemmar !
Allt är tillåtet i krig och medlemsvärvning till Valla Fiberförening sägs det….

Framöver hoppas och tror vi att många hushåll kommer att ansluta och att torsdagens informationsmöte kan övertyga en del som tvekar.

Det finns fortfarande många fastigheter i vårat område som ännu inte är medlemmar.
Det är dessa som vi tillsammans skall övertyga för att kunna nå en tillräckligt hög anslutningsgrad.

ps. Tyvärr kan jag meddela att nedanstående siffror redan är inaktuella då 3st nya medlemmar anslöt när denna text skrevs… 🙂

v7 översikt

 

 

2015-02-14 Informationsmöte  

VAR:  Häggvallskolan

NÄR: Torsdagen den 19:e Februari , klockan 18.00

Fibernätverk är framtidens sätt att få snabb dataförbindelse och TV-kanaler till hushåll och företag.

Valla Fiberförening och Tjörns kommun bjuder in till informationsmöte gällande det pågående fiberprojektet.

Vad kommer det informeras om ?

Representanter från kommunen kommer informera om deras syn på fiberutbyggnaden på Tjörns landsbygd

Kommunens fibersamordnare kommer informera om fiberns bakgrund, fördelar med fiber, hur andra föreningar har gjort, grundläggande teknik mm.

Valla Fiberförening kommer att presentera:
– Vilka vi är
– Vem som kan få fiber
– Varför vi gör detta nu
– Ekonomi och kostnader
– Tidsplan
– Hur du som medlem kan hjälpa till
– mm. mm.

Mötet kommer avslutas med en frågestund där det är fritt fram att ställa frågor till både föreningen och kommunen.

Väl mött !

2015-02-11 Nu är vi 150st ! 

Intresset i området verkar vara väldigt stort och nya medlemmar ansluter till föreningen i en strid ström.
Trots att vi bara är i mitten av vecka 7 så har vi nu passerat 150st medlemmar!
Bra jobbat och härligt att ha er med på fibertåget !

Vi ser att fler och fler fritidsboenden ansluter sig till föreningen. Dessa fastighetsägare är inte lätta för oss att nå då de kanske inte besöker sitt fritidshus under vinterhalvåret. Om ni som läser detta känner ägare till fritidshus i området så får ni gärna informera dem via mail, telefonsamtal, sms etc. så att de inte missar att ansluta sig innan 31/3.

Information har nu kommit upp i diverse affärer i närområdet och i dagarna har vi även med en slinga på Radio Bohuslän.

Nu siktar vi mot 200st medlemmar !  Kämpa kämpa! – som Gunde hade sagt.

 

2015-02-07 100st medlemmar! 

I måndags kunde vi rapportera om att vi hade passerat 50st medlemmar.
Endast fem dagar senare så kan vi glädjas åt att antalet har fördubblats och att föreningen nu består av 100st medlemmar!

Många nya medlemmar bor i de områden som blev informerade på ambassadörsmötet tidigare i veckan. Det har alltså snabbt visat sig att dessa möten i kombination med ambassadörernas arbete påskyndar tillströmningen av nya medlemmar.

Föreningen har under en tid lagt krut på att synas så ni kommer snart se posters och flygblad i affärer, skyltar och artiklar i media gällande vårt gemensamma fibermål.

Fortsätt prata med grannar och bekanta om möjligheten att framtidssäkra kommunikationen till bostäder i vårt område.

Bra jobbat alla !   Vi gör detta TILLSAMMANS ! 

 

2015-02-05 Fiberlån via Tjörns Sparbanktjorns_sparbank

Valla Fiberförening har varit i kontakt med flertalet lokala företag gällande sponsring eller möjligheten till fördelaktiga avtal för att nå vårat mål:
Att kunna erbjuda fiber till samtliga hushåll i vårat verksamhetsområde.

Tjörns Sparbank är ett av de företag vi varit i kontakt med och de vill bidra till en bra fiberutbyggnaden på Tjörn.

Valla Fiberförening och Tjörns Sparbank har idag slutit avtal, vilket innebär att samtliga medlemmar i Valla Fiberförening får möjligheten att låna pengar till anslutningsavgiften, utan säkerhet och med fördelaktig ränta.

Se detaljerna gällande lånet i detta dokument:
Fiberlån – erbjudande till medlemmar i Valla Fiberförening

Föreningen värnar om sina medlemmar och vi hoppas att ni ser positivt på att vi arbetat fram denna möjlighet.

Vi vill samtidigt passa på att tacka Tjörns Sparbank för att de ger oss denna möjlighet.

 

2015-02-02 Passerat 50st medlemmar !

Trots att endast hälften av ambassadörerna hade möjlighet att närvara på träffen förra veckan och att inte alla haft möjlighet att lägga ut flygblad så har vi nu passerat 50st medlemmar (56st i skrivande stund).
Resterande ambassadörer kommer bli informerade på torsdagens träff. Kaffe utlovas !
Som ni ser nedan så har både fritidsboende och företag redan blivit medlemmar vilket är extra roligt.

Nya medlemmar kommer dessutom in från områden som ännu inte fått något informationsblad vilket tyder på att ryktet om fiberprojektet sprider sig fort! Tänk då vad som kommer hända när alla ute i stugorna har fått informationen.

Även om du inte är ambassadör så försök att värva dina närmsta grannar.
Ju fler vi blir desto bättre och billigare blir det!

medlemsantal-info

 

nya per vecka

graph antal

 

2015-02-02 Ambassadörsmöte nr.2

Torsdagen den 5 februari klockan 18.00, i Lions lokaler i Hjälteby.  
Valla Fiberförening kallar de ambassadörer som inte kunde komma på informationsmötet den 27/1.

Vi kommer ge information om:

* Grundinformation om fiber
* Hemsidan vallafiber.se
* Gränsdragningar
* Värvning av medlemmar
* Stöd till ambassadörerna

Om de ambassadörer som var på informationsmötet den 27/1 känner att man behöver ha mer information eller har fler frågor om projektet, så är det bara att ansluta sig till detta möte.

Är det så att man som ambassadör har tagit kontakt med fler personer som vill hjälpa till att värva medlemmar, så är givetvis dessa nya ambassadörer också välkomna.

Det gäller att fortsätta värva medlemmar och det har börjat riktigt bra! Bra jobbat !

 

2015-01-31 Nytt BG-konto

Föreningen har nu fått Bankgiro-kontot för medlemsinbetalningar.
Kontonumret är: 297-4087

Följ instruktioner på fliken Bli medlem gällande hur man går med i föreningen, aktuell summa och den information vi önskar få via Meddelande-fältet vid inbetalningen.

 

2015-01-28 Entreprenörsgruppen är nu tillsatt

Entreprenörsgruppen är nu tillsatt och består av följande personer:
Mikael Rutgersson
Anders Ek
Stefan Svedhem
Reymond Andreasson
Lars Hermansson

Gruppens första uppgift blir att kontakta entreprenörer för en för-projektering.

De företag som kommer att kontaktas i första skedet är:
byNet, Rala, Empower och Eltel

Då för-projekteringen ligger till grund för bidragsansökan så är det viktigt för gruppen att relativt fort upphandla en entreprenör och arbeta parallellt med medlemsrekryteringen för att under Mars/April få fram ett bra underlag.

Totalkostnaden som för-projekteringen räknar fram skall ses som en bra fingervisning gällande vad projektet totalt kommer att kosta.

 

2015-01-27 Ambassadörsmöte

Tisdagen den 27 januari klockan 18,00, i Lions lokaler i Hjälteby.  
Då bjuds det in till ett informationsmöte för alla ambassadörer i Valla Fiberförening.

Det är viktigt att alla kommer då det skall ske en presentation av det material som ambassadörerna skall ha med sig som underlag när man värvar nya medlemmar.
Vi kommer också att presentera gränsdragningar samt hur ambassadörsområdena ser ut.


Dagordning kommer, men i och med att det är ett par nytillkomna, så kommer mötet att inledas med att Per Persson (kommunens fibersamordnare) gör en allmän presentation om fiber.


Boka nu in tisdagen den 27 januari, för nu börjar vi värva medlemmar.

 

2015-01-22 Möte för arbetsgrupperna

Torsdagen den 22 januari kl. 18.00 i Lions lokaler i Hjälteby. 

Arbetsgrupperna i Valla Fiberförening kallas till möte.

Dagordning för mötet:

Presentation av materialet från arbetsgrupperna.

Ta fram dagordning till mötet den 27 januari.

Vad önskar vi att ambassadörerna skall göra?

Hur ska vi värva medlemmar?

 

2015-01-15 byNet på besök

byNet var inbjudna för att presentera hur de kan hjälpa oss från start till mål gällande att bygga det passiva fibernätverket.

De gjorde en mycket intressant presentation och hade svar på alla de frågor som ställdes.

byNets hemsida hittar ni här: www.bynet.se

Deras material kan ni ladda ner här:
– byNet material

– Bredband på landsbygden

 

2015-01-08 Informationsgruppen sammanträder

Informationsgruppen sammanträdde för att arbeta fram bland annat:

– Flygblad
Ett flygblad (utkast) som skall delas ut till samtliga hushåll i vårt verksamhetsområde skapades. 

– Information på hemsidan.
”Varför fiber?” och Frågor & svar innehåll diskuterades för att lätt nå ut med svar på de mest allmänna frågorna. 

 

2014-12-10 Uppstartsmöte

Personer från flertalet av vägföreningarna i vårt verksamhetsområde samlades den 10:e December för att diskutera hur vi tillsammans kan starta en förening för att fiberansluta fastigheterna.

Det togs beslut om att en starta en ekonomisk förening och interimsstyrelsen består nu av:

Gunnar Berggren

Malin Schmidt

Arne Andersson

Mikael Rutgersson

Helena Blom

Thomas Börgesson
Varje vägförening ska skicka en lista med medlemmar (fastighetsbeteckning, namn, Permanent/Fritidsboende) till styrelsen.

Det beslutades att starta en hemsida för att nyblivna medlemmar snabbt kan få information.

Det beslutades även att starta arbetsgrupper:
– Den juridiska gruppen
– Gränsdragningsgruppen
– Informationsgruppen.

Juridiska Gruppen

Gunnar Berggren (sammankallande)

Malin Schmidt

Thomas Börgesson

Jan-Erik Olsson

Gränsdragningsgruppen

Mikael Rutgersson (sammankallande)

Arne Andersson

Ingemar Pettersson

Informationsgruppen

Helena Blom (sammankallande)

Stefan Svedhem

Peter Schmidt

Thomas Magnus

Jessika Magnus

Anders Ek

 

Nytt möte för alla deltagare som var närvarade blir preliminärt den 27 Januari kl 18:00 i Lionslokalen.

Då ska arbetsgrupperna presentera resultat.