– Får jag som markägare någon ersättning när det dras fiber på min mark?

Fiberföreningen kommer inte att betala ut någon ersättning utan hoppas och tror att alla i vårt område kan och vill ställa upp solidariskt med insikten att detta görs för att förbättra landsbygdens möjligheter.