– Hur kan jag hjälpa till ytterligare?

Ju fler som kan vara med desto bättre, och roligare.

Det behövs folk till allt från att sprida information till praktiska arbeten när vi har börjat gräva.

Känner du tex. något företag som skulle vara bra att kontakta gällande grävningsuppdraget så är det bara att höra av sig.

Kontakta gärna någon i styrelsen på email styrelsen@vallafiber.se för mer info gällande hur du kan hjälpa till.