– Jag har två bostadshus. Hur får jag fiberanslutning till båda?

Med fastighet menas här ett markområde med egen fastighetsbeteckning i Lantmäteriets register.
Om du äger två fastigheter med var sin fastighetsbeteckning, och ett bostadshus på varje kan du naturligtvis få fiberanslutning till båda fastigheterna.

Den som står som ägare kan bli medlem i Valla Fiber, är det en och samma person blir det bara en medlemsavgift (f.n. 100 kr/år) men det krävs fullt insatsbelopp för varje fastighet som du vill ansluta.

Om du sedan inte vill abonnera på tjänster för båda fiberanslutningarna omedelbart kan du välja att bara betala underhållskostnad för den ena fibern, vilket är en mindre del.

Om du har två bostäder på samma fastighet går det också bra att få fiberanslutning till båda. Det blir halva insatsen för anslutning nummer två, 9 750kr.