– Kan jag gå med senare om jag inte går med nu?

Ja, vi kommer att bygga nätet så att det blir möjligt att ansluta sig senare men vi kan inte ge några garantier för vad det kommer att kosta.

Det som är säkert är att det kommer bli minst 40 % dyrare eftersom anslutningar som sker i efterhand inte är berättigade till EU-bidrag.
Det har dock visat sig i andra fiberprojekt att det har blivit dubbelt så dyrt att ansluta sig senare jämfört med att gå med från början.