– Kan jag påverka utbyggnaden av fiber?

Alla insatser behövs! Desto fler vi är desto snabbare går det !

Alla medlemmar kommer behöva hjälpa till med att röja för maskiner, iordningställa efter grävning, koka kaffe mm. för att ro detta i hamn.

Varje fastighetsägare gräver på egen tomt (ca. 40 cm djupt) samt bestämmer vart i huset som fibern skall anslutas.

Eventuellt kommer befintliga rör användas för att undvika ytterligare grävning, detta kommer att undersökas i projekteringsfasen.

Vill du hjälpa till hör av dig till styrelsen eller till info@vallafiber.se