– När och hur betalar jag?

För att bli medlem i Valla Fiberförening så krävs en inbetalning av den första insatsen (200kr) och årets medlemsavgift (100kr).
Följ instruktionerna på fliken Bli medlem hur man går tillväga för att betala in dessa 300kr.

Om det kommer visa sig efter projekteringen att det inte blir något genomförande pga. för liten anslutningsgrad, för höga grävkostnader etc. så kommer dessa pengar inte att återbetalas. Så 300kr är er ”risk” i detta projekt.

Efter ett beslut om genomförande så kommer medlemsinsatsen att betalas in i delar:
Cirka 8 000 kr i september 2015
Cirka 8 000 kr i april 2016
Cirka 3 500 kr vid slutet av installationen

När fibernätet är installerat blir det en nätavgift för drift och underhåll (ca: 80-100kr/mån per hushåll) utöver kostnaden för tjänsterna.