– Vad kommer det att kosta?

Arbetet med att få fram fiberkabeln till huset samt kopplingsutrustning innebär en kostnad.

Denna kostnad finansierar föreningen via medlemmarnas insatser och det EU-bidraget vi skall söka hos Länsstyrelsen (40% av investeringen).

Så kostnaden för dig beror på vad den totala kostnaden blir (innehållande projekteringskostnader, material, grävning mm. ) och hur många hushåll som ansluter sig.

Alla som tecknar sig delar jämlikt på totalkostnaden.
En preliminär kostnadsuppskattning kommer att ske efter för-projekteringen och ett max-pris kommer beslutas vid en stämma där samtliga medlemmar får närvara.

Tack vare att vi bygger nätet själva kommer vi att få det till lägsta möjliga kostnad.

Vi räknar med en engångskostnad på 19 500 kronor per hushåll, men kommer givetvis att jobba för att få ner kostnaderna så mycket som möjligt.

Desto fler som anmäler sig desto billigare blir det !