Driftmeddelande DL0000000008286,Typ: PDU, Påverkade kunder: 544

DriftlogId:DL0000000008286 Typ:PDU Påverkade kunder:544 Påverkade nät:VALLA FIBER EKONOMISK FÖRENING
Starttid:2018-09-11 00:01:00 Beräknad klartid:2018-09-18 04:00:00 Klartid:-
Meddelanden från Zitius: 2018-09-12 08:11  / Info till kund  /  Zitius NOC Vi kommer behöva nyttja reservdagen för att lägga om resterande trafik. 2018-09-18 00:01 – 2018-09-18 04:00
2018-08-28 09:32  / Info till kund  /  Zitius NOC Planerat arbete IPTV Orsak: Flytt av IPTV-överlämningarna till vår nya huvudrouter Påverkan: Kunder kan under tiden för arbetet uppleva kortare avbrott på sin tv-tjänst. Arbetet kommer att ske över två nätter, vi beräknar den faktiska avbrottstiden till uppemot 30 minuter per natt. Avbrottstid: 2018-09-11 00:01 – 2018-09-11 04:00 2018-09-12 00:01 – 2018-09-12 04:00 Reservdag: 2018-09-18 00:01 – 2018-09-18 04:00

Du kan följa denna driftstörning iZitius One [https://one.zitius.com/servicelogs/ongoing/DL0000000008286].