Driftmeddelande DL0000000009762,Typ: Avbrott, Påverkade kunder: 581

DriftlogId:DL0000000009762 Typ:Avbrott Påverkade kunder:581 Påverkade nät:VALLA FIBER EKONOMISK FÖRENING
Starttid:2019-06-25 06:48:00 Beräknad klartid:2019-06-25 12:00:00 Klartid:-
Meddelanden från Zitius: 2019-06-25 07:24  / Info till kund  /  Zitius NOC Vi har tappat kontakt med utrustning i Tjörn. Felsökning pågår.

Du kan följa denna driftstörning iZitius One [https://one.zitius.com/servicelogs/view/ongoing-servicelogs/?activeWorkItemId=DL0000000009762_ServiceLog].