Driftmeddelande DL0000000009865,Typ: Avbrott, Påverkade kunder: 584

DriftlogId:DL0000000009865 Typ:Avbrott Påverkade kunder:584 Påverkade nät:VALLA FIBER EKONOMISK FÖRENING
Starttid:2019-07-15 16:47:00 Beräknad klartid:2019-07-16 06:00:00 Klartid:-
Meddelanden från Zitius: 2019-07-15 21:06  / Info till kund  /  Zitius NOC Driftärendet är fortfarande öppet. Vi återkommer när vi har en ny status.
2019-07-15 19:06  / Info till kund  /  Zitius NOC Driftärendet är fortfarande aktivt. Vi återkommer när vi har en ny status.
2019-07-15 17:07  / Info till kund  /  Zitius NOC Vi har tappat en del av våran kapacitet till Karlstad och Göteborg pga en avgrävd fiberkabel.

Du kan följa denna driftstörning iZitius One [https://one.zitius.com/servicelogs/view/ongoing-servicelogs/?activeWorkItemId=DL0000000009865_ServiceLog].