Driftmeddelande DL0000000010048,Typ: PDU, Påverkade kunder: 584

DriftlogId:DL0000000010048 Typ:PDU Påverkade kunder:584 Påverkade nät:VALLA FIBER EKONOMISK FÖRENING
Starttid:2019-09-10 00:15:00 Beräknad klartid:2019-09-10 04:00:00 Klartid:-
Meddelanden från Zitius: 2019-09-10 16:02  / Info till kund  /  Zitius NOC Vi har varit tvungen att backa delar av arbetat då oväntade problem uppstod under dagen.
2019-09-10 11:52  / Info till kund  /  Zitius NOC Vi har problem med vissa tjänster i vissa områden efter nattens arbete. Felsökning pågår.
2019-08-26 16:07  / Info till kund  /  Zitius NOC Planerat arbete Vi kommer att göra en trafikomläggning på central utrustning i Göteborg. Avbrottstiden beräknas till uppemot 10 minuter. Reservdag: 2019-09-11 00:15 – 04:00

Du kan följa denna driftstörning iZitius One [https://one.zitius.com/servicelogs/view/ongoing-servicelogs/?activeWorkItemId=DL0000000010048_ServiceLog].