Supportsidor

Fibernätets funktion

Via länken nedan kan du skriva in din adress och se om det pågår någon extern störning som påverkar Valla fibers nät.

Länk till Zitius


Mediaomvandlare

Mediaomvandlaren är den lilla lådan, cirka 15 x 15 cm. Normalt lyser en blå lampa med fast sken och två gröna lyser fast eller blinkar i takt med trafiken. Devisar att den har förbindelse både med nodhuset (FX) och med routern (LAN). Om den blå blinkar visar det att något är fel men inte exakt vad


Router

Routern för gruppabonnemanget är den större lådan, visar normalt 1 stor grön lampa när allt är OK. Vid fel blir den stora lampan röd och ett antal gröna tänds som visar status på olika funktioner.


Felsökning

Prova först med att stänga av spänningen till mediaomvandlare och Router och sätt på spänningen efter minst 5 minuter. Observera eventuella avvikelser i lampor enligt ovan text.